הגדרת תאריך/שעה

הגדר את התאריך/השעה של המכשיר. יש לקבוע הגדרות אלו כהלכה היות והתאריך/שעה משמשים למקרים כגון שליחת דואר אלקטרוני באופן אוטומטי בזמן שצוין.
1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ על <העדפות>‏  <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>‏  <הגדרות תאריך/שעה>.
3
הזן תאריך/שעה.
 <אזור זמן>
בחר את אזור הזמן בהתאם למיקומך.
לשינוי אזור הזמן, לחץ על <Set> ובחר את אזור הזמן.
UTC הן ראשי תיבות לזמן אוניברסלי מתואם. התקן (אזור זמן) עבור כל מדינה נקבע על פי ה-UTC. לתקשורת באמצעות האינטרנט, הגדרת זמן מדויקת היא חיונית.
 <שעון קיץ>
כדי להגדיר שעון קיץ, לחץ על <On> והגדר את הזמן/שעה עבור <תאריך התחלה> ו-<תאריך סיום>. להגדרת התאריך, ציין את היום בשבוע ואת השבוע בחודש.
אם הוגדר שעון קיץ, ניתן להעביר את הזמן שעה אחת קדימה בהתאם לאזור הזמן או בהתאם לשעה בתקופה מוגדרת בקיץ.
 תאריך ושעה
הזן 4 תווים לקביעת השנה, 4 תווים לקביעת החודש והיום, ו-4 תווים לקביעת השעה באותו אופן שבו מוצג הזמן הנוכחי.
הסדר של התאריך והשעה עשוי להשתנות, בהתאם למדינה/אזור.
תבנית השעון הוא של 24 שעות.
אם טעית, לחץ על  (שקוף) והזן את הנתונים מחדש החל מהשנה.
4
לחץ על <OK>.
אם שינית את ההגדרות עבור <אזור זמן> או <שעון קיץ>, עליך להפעיל מחדש את המכשיר על ידי כיבויו. לחץ על מתג ההפעלה/כיבוי כדי לכבות את המכשיר (כיבוי המכשיר). 10 שניות או יותר לאחר שתצוגת לוח המגע והמחוונים כובים, הפעל שוב את המכשיר (הפעלת המכשיר).
838F-038