בעיות אבטחה

ההגדרות ב- <הגדרות/רישום> לא משוחזרות למרות שתיבת הסימון אינה מסומנת בהגדרות מדיניות האבטחה.

פריטים ששונו ההגדרות מדיניות האבטחה לא משוחזרים רק על ידי ביטול הבחירה בתיבת הסימון. בטלו את הסימון בתיבת הסימון, ושנו את ההגדרות המתאימות באמצעות לחצן (הגדרות/רישום) או מ- <הגדרות/רישום> בממשק המשתמש מרחוק.

לא ניתן לייבא הגדרות מדיניות אבטחה.

האם הגדרת סיסמת מדיניות אבטחה שונה מהתקן המקור? הסירו את הסיסמה בהתקן היעד או הגדר את אותה סיסמה כמו בהתקן המקור.
שימוש בסיסמה להגנה על הגדרות מדיניות האבטחה

מוצג מסך הזנת סיסמה של מנהל האבטחה למרות שלא מוגדרת סיסמה.

אם אתה מייבא הגדרות של מדיניות אבטחה, אותה הסיסמה מוגדרת להתקן היעד אם מוגדרת סיסמת מדיניות אבטחה בהתקן המקור. בדוק את הסיסמה בהתקן המקור.
838F-0R9