Bedieningspaneel

In dit gedeelte worden de namen en toepassingen van de toetsen op het bedieningspaneel beschreven.

Display

U kunt de bedienings- en foutstatus van dit apparaat bekijken, maar ook de hoeveelheid resterende toner in cartridges, en andere condities. Basisschermen

Toets Start

Druk hierop zodat het scherm Home wordt weergegeven, dat toegang geeft tot het instellingenmenu en functies, zoals Geheugenmedia afdrukken en papierinstellingen. Items op het scherm <Home>

Toets Terug

Druk op deze toets om terug te keren naar het vorige scherm. Als u deze toets bijvoorbeeld indrukt tijdens het opgeven van instellingen, worden de instellingen niet opgeslagen en keert u terug naar het vorige scherm.

Numerieke toetsen (toetsen [0]-[9])

Druk hierop om cijfers en tekst in te voeren. Tekens invoeren

[*]-toets

Druk op deze toets om te schakelen tussen het type tekst dat wordt ingevoerd.

Data-lampje

Dit lampje knippert tijdens bewerkingen zoals het verzenden van gegevens of afdrukken. Het lampje brandt continu als er documenten wachten op verwerking.

Fouten-lampje

Dit lampje knippert of brandt als er sprake is van een fout, zoals een papierstoring.
Als het Fout lampje knippert, volg dan de instructies die op het display verschijnen. Probleemoplossing
Als het Fout lampje blijft branden, neem dan contact op met uw dealer of servicemedewerker.

Toets Energiebesparing

Druk hierop om de machine in de slaapmodus te plaatsen. De toets licht groen op wanneer de slaapmodus actief is. Druk nogmaals op de toets om de slaapmodus te verlaten. De sluimermodus inschakelen

Toets Statusmonitor

Druk hierop als u de afdrukstatus, de gebruiksgeschiedenis, of de netwerkinstellingen (zoals het IP-adres van het apparaat) wilt bekijken. Met deze toets kunt u ook de status van het apparaat controleren, zoals de hoeveelheid papier en hoeveel toner die nog in de tonercartridges zit, en zien of er fouten zijn opgetreden. Het scherm <Statusmonitor>

[ID]-toets

Druk hierop nadat u een ID en pincode hebt ingevoerd om u aan te melden wanneer Afdeling-ID beheer is ingeschakeld. Als u de machine niet meer nodig hebt, drukt u nogmaals op deze toets om u af te melden. Aanmelden bij de machine

Toets Wissen

Druk hierop om de ingevoerde cijfers en tekst te wissen.

Toets Stop

Druk op deze toets om het afdrukken en andere bewerkingen te annuleren.

[#]-toets

Druk op deze toets om symbolen in te voeren, zoals "@" of "/".

[]-toets

Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om terug te keren naar het vorige scherm. Druk tijdens het invoeren van getallen op deze toets om de cursor naar links te verplaatsen.

[]-toets

Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om het item boven het geselecteerde item te kiezen. Tijdens het wijzigen van instellingen kunt u met deze toets de waarde verhogen.

[]-toets

Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om naar het volgende scherm te gaan. Druk tijdens het invoeren van getallen op deze toets om de cursor naar links te verplaatsen.

[]-toets

Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om het item onder het geselecteerde item te kiezen. Druk tijdens het wijzigen van de waarde voor een instelling op deze toets om de waarde te verlagen.

[]-toets

Druk hierop om de gekozen instellingen of opgegeven gegevens te bevestigen.
802Y-01C