<Gegevensbeheer>

U kunt de instellingen configureren voor het gebruiken van gegevens zoals de machine-instellingsgegevens en initialiseringsgegevens.
<Import van USB-geheugen>
<Inst.>  <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>  <Import/export>
U kunt alle instellingengegevens van een USB-geheugenapparaat importeren.
<Export nr USB-geheugen>
<Inst.>  <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>  <Import/export>
U kunt alle instellingengegevens naar een USB-geheugenapparaat exporteren.
<Import/export van webservice beperken>
<Inst.>  <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>  <Import/export>
Geef aan of import- en exportbewerkingen met andere webtoepassingen dan de Remote UI (UI op afstand) moeten worden beperkt.
<Initialiseer netwerkinstellingen>
<Inst.>  <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>
U kunt alle netwerkinstellingen herstellen naar de standaard fabrieksinstellingen.Instellingen initialiseren
<Alle inst. init. zonder netwerkinst.>
<Inst.>  <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>
U kunt alle machine-instellingen herstellen naar de standaard fabrieksinstellingen.Instellingen initialiseren
<Initialiseer alle gegevens/instellingen>
<Inst.>  <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>
Selecteer dit om alle instellingen van de machine terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en de gegevens op de machine volledig te wissen. Het is meestal niet nodig deze instelling te gebruiken, maar het is handig om persoonlijke of vertrouwelijke informatie te wissen wanneer u de machine laat afvoeren. Instellingen initialiseren
802Y-07X