<Beheerinstellingen>

U kunt de instellingen voor het beheer van gebruikers, apparaten, gegevens, enz. configureren voor een veilig en efficiënt gebruik van de machine.
Item
Beschrijving
U kunt de instellingen configureren voor het beheer van gebruikers van de machine.
U kunt gegevens beheren over de hardware en bewerkingen, evenals diverse gegevens die nodig zijn voor het gebruiken van de functies van de machine.
U kunt licenties opslaan en de instellingen configureren voor de software en systeemopties die beschikbaar zijn op de machine.
U kunt de instellingen configureren voor het gebruiken van gegevens zoals de machine-instellingsgegevens en initialiseringsgegevens.
U kunt instellingen met betrekking tot systeemwijziging configureren.
802Y-07R