<Beveil.instellingen>

U kunt instellingen met betrekking tot systeemwijziging configureren.
<Systeem verifiëren bij opstarten>
<Inst.>  <Beheerinstellingen>  <Beveil.instellingen>  <Instellingen Systeemverificatie>
U kunt de machine instellen om tijdens het opstarten de integriteit te controleren van de firmware en de geïnstalleerde toepassingen op de machine.
<McAfee Embedded Control>
<Inst.>  <Beheerinstellingen>  <Beveil.instellingen>  <Instellingen Systeemverificatie>
Als de machine in bedrijf is, wordt de functie McAfee Embedded Control gebruikt om ongeautoriseerde programmawijzigingen en het uitvoeren van ongeautoriseerde programma's te verhinderen ter wille van een betere systeembetrouwbaarheid.
802Y-07Y