De datum/tijd instellen

Stel de datum en tijd in voor de machine. De datum en tijd worden gebruikt als referentie voor de functies die de tijd specificeren, daarom moeten ze nauwkeurig worden ingesteld.

De tijdzone instellen

<Inst.> <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>  <Datum- & tijd instellingen>  <Tijdzone>
Wat is UTC?
De gecoördineerde wereldtijd (UTC) is de belangrijkste tijdstandaard waarmee de wereld klokken en tijd regelt. Er bestaan tijdsverschillen afhankelijk van het land of gebied waar de machine wordt gebruikt. De juiste instelling van de UTC-tijdzone is vereist voor internetcommunicatie.

De huidige datum en tijd instellen

<Inst.> <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>  <Datum- & tijd instellingen>  <Huidige datum/tijd instellen>
U kunt de weergave-indeling voor de tijd wijzigen.
<Tijdweergave>
802Y-004