PS

Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Functie Alles importeren" raadpleegt u Functie Alles importeren.
Item
Beschrijving van de instelling
Kan worden ingesteld bij de Gebruikersinterface op afstand
Functie Alles importeren
Naam van item bij het exporteren met UI op afstand
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ja
C
Instellingen voor Printerinstellingen
<Job Timeout>
0 tot 3600 seconden; 0 seconden
Ja
C
Instellingen voor Printerinstellingen
<Print PS Errors>
<On>, <Off>
Ja
C
Instellingen voor Printerinstellingen
<Lijnverfijning>
<Aan>, <Aan (Slank)>, <Uit>
Ja
C
Instellingen voor Printerinstellingen
<Puur zwarte tekst>
<Aan>, <Uit>
Ja
C
Instellingen voor Printerinstellingen
<Zwarte overdruk>*1
<Aan>, <Uit>
Ja
C
Instellingen voor Printerinstellingen
<RGB-bronprofiel>
<sRGB>, <Gamma 1,5>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,4>, <Geen>, <Download profiel>
Ja
Nee
-
<CMYK-simulatieprofiel>
<JapanColor(Canon>, <US Web Ctd(Canon>, <Euro standaard>, <Geen>, <Download profiel>
Ja
Nee
-
<Gebruik grijstintprofiel>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
-
<Uitvoerprofiel>
<Tekst>: <Normaal>, <Foto>, <TR Normaal>, <TR Foto>, <Download profiel>
<Afbeeldingen>: <Normaal>, <Foto>, <TR Normaal>, <TR Foto>, <Download profiel>
<Afbeelding>: <Normaal>, <Foto>, <TR Normaal>, <TR Foto>, <Download profiel>
Ja
Nee
-
<Afstemmingsmethode>
<Waarneming>, <Verzadiging>, <Colorimetrisch>
Ja
C
Instellingen voor Printerinstellingen
<Halftones>
<Err Diffusion(600dpi Only)>: <Aan>, <Uit>
Ja
B
Instellingen voor Printerinstellingen
<Tekst>: <Resolutie>, <Gradatie>
<Afbeeldingen>: <Resolutie>, <Gradatie>
<Afbeelding>: <Resolutie>, <Gradatie>
<Helderheid>*1
85% tot 115%; 100%
Ja
C
Instellingen voor Printerinstellingen
<Composiet overdrukken>
<Aan>, <Uit>
Ja
C
Instellingen voor Printerinstellingen
<Grijswaardeconversie>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Geheel RGB>
Ja
C
Instellingen voor Printerinstellingen
*1
Geeft items aan die alleen verschijnen wanneer het juiste optionele product beschikbaar is voor gebruik of de juiste instelling is aangegeven.
802Y-069