Instellen van het IPv4-adres van de sublijn

Geef het IPv4-adres op dat moet worden gebruikt voor de sublijn.
Alleen IPv4-adressen kunnen worden gebruikt met de sublijn.
1
Selecteer <Inst.> op het <Home> scherm. Het scherm <Home>
2
Selecteer <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Instellingen sublijn>.
3
Selecteer <Instellingen IP-adres> en stel het IP-adres van de sublijn in.
U kunt ook zowel automatisch ophalen als handmatig ophalen instellen. Als u beide instelt en ook <Laatst opgehaalde adres van DHCP-server vrijgeven als adres niet kan worden opgehaald> op <Uit>, wordt het handmatig ingevoerde IP-adres gebruikt wanneer automatisch ophalen van het IP-adres is mislukt.
Het IP-adres automatisch toewijzen met DHCP
1
Selecteer <Instellingen IP-adres>  <Automatisch verkrijgen>.
2
Selecteer <DHCP>.
Als <DHCP> is geselecteerd, wordt communicatie uitgevoerd om te controleren of er netwerkservices worden geleverd, ongeacht of de omgeving DHCP kan gebruiken. Het is raadzaam dit item uit te schakelen als u DHCP niet gebruikt.
Het IP-adres handmatig invoeren
1
Configureer een instelling om auto-acquisitie uit te schakelen.
Selecteer <Automatisch verkrijgen>  <Uit>.
2
Selecteer <Handmatig verkrijgen>.
3
Voer het IP-adres en het subnetmasker in.
Voer deze waarden in op elk scherm met de cijfertoetsen en druk op .
Als u verbinding met een ander netwerk maakt via een router, geeft u het gateway-adres op en configureert u tevens <Instellingen voor Statische routing>. Statische routering instellen
802Y-00L