Τακτικός καθαρισμός

Προτείνεται να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για την αποτροπή μειωμένης ποιότητας εκτύπωσης και τη χρήση της συσκευής με άνεση και ασφάλεια.
 Περίβλημα Καθαρισμός του περιβλήματος
 Κύλινδρος πίεσης για στερέωση <Καθαρισμός Κυλίνδρου Πίεσης για Στερέωση>
80YS-082