Εκτύπωση ληφθέντος e-mail (εκτύπωση e-mail)

 
Η εκτύπωση e-mail σάς επιτρέπει να εκτυπώσετε το μήνυμα και τα συνημμένα αρχεία εικόνας TIFF ενός e-mail που λαμβάνονται από το διακομιστή αλληλογραφίας POP3, χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή. Μπορείτε να λαμβάνετε e-mail με μη αυτόματο τρόπο, καθώς και αυτόματα σε τακτά διαστήματα. Όταν χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο SMTP, τα e-mail που αποστέλλονται απευθείας στη συσκευή χωρίς να μεσολαβεί διακομιστής αλληλογραφίας, εκτυπώνονται.
Μη αυτόματη λήψη e-mail
Ορισμένα αρχεία δεν είναι διαθέσιμα, ανάλογα με τη δομή του αρχείου.
Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις λήψης και εκτύπωσης e-mail με τη συσκευή, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων εκτύπωσης e-mail.
Για πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές της εκτύπωσης e-mail, βλ. Λειτουργίες εκτύπωσης.

Σύνοψη της Εκτύπωσης e-mail

Γενικά

Ένα μήνυμα e-mail εκτυπώνεται με πληροφορίες κεφαλίδας e-mail.
Εάν το κείμενο στο πεδίο του σώματος του e-mail δεν ταιριάζει σε μία γραμμή, εισάγεται αυτόματα μια αλλαγή γραμμής.
Όταν η κασέτα γραφίτη έχει σχεδόν αδειάσει, δεν μπορούν να ληφθούν e-mail.

Μη αυτόματη λήψη e-mail

Εάν είναι ενεργοποιημένη η εκτύπωση e-mail από το διακομιστή αλληλογραφίας POP3, μπορείτε να λάβετε και να εκτυπώσετε e-mail μη αυτόματα. Όταν θέλετε να συνδεθείτε στο διακομιστή αλληλογραφίας πριν από την αυτόματη λήψη e-mail ή αν η συσκευή έχει διαμορφωθεί για την αποτροπή της αυτόματης λήψης e-mail, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, για να λαμβάνετε μη αυτόματα τα e-mail.
1
Πατήστε  (Έλεγχος Κατάστασης).
2
Επιλέξτε <ΛΨ>  <Έλεχγος E-Mail RX>.
Η συσκευή συνδέεται στο διακομιστή αλληλογραφίας. Η εκτύπωση e-mail ξεκινά για τα νέα e-mail που υπάρχουν στο γραμματοκιβώτιο του διακομιστή αλληλογραφίας, αν υπάρχουν.
80YS-02Y