<Εκτύπωση>

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις εκτύπωσης.
<Περίοδος Αποθήκευσης Εργασίας>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτύπωση>
Καθορίστε το χρονικό διάστημα για την αποθήκευση εργασιών.
<Ρυθμίσεις Εμφάνισης Λίστας Εργασιών>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτύπωση>
Καθορίστε τους τύπους εργασιών που θα συμπεριλαμβάνονται στη λίστα εργασιών και τον τύπο εργασίας που θα επιλέγεται από προεπιλογή.
80YS-07L