<Λήψη>

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος καθορισμού των ρυθμίσεων λήψης.
<Εκτύπωση Διπλής Όψης>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα εκτυπώνονται τα εισερχόμενα έγγραφα και στις δύο όψεις του χαρτιού.
<Μείωση Μεγέθους ΛΨ>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα μειώνεται το μέγεθος των εισερχόμενων εγγράφων έτσι ώστε να εκτυπώνεται όλο το έγγραφο στην περιοχή εκτύπωσης του χαρτιού.
<Υποσέλιδο Σελίδων ΛΨ>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Λήψη>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα εκτυπώνονται πληροφορίες, όπως ώρα λήψης και αριθμός σελίδας, στο κάτω μέρος των εισερχόμενων εγγράφων.
80YS-07J