<Αποστολή>

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος καθορισμού των ρυθμίσεων εκτύπωσης e-mail.
<Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις E-mail>
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τη χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης e-mail. Άλλες ρυθμίσεις που σχετίζονται με την εκτύπωση e-mail, όπως οι ρυθμίσεις για διακομιστή αλληλογραφίας, πρέπει να διαμορφωθούν από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Διαμόρφωση ρυθμίσεων εκτύπωσης e-mail
<Επιβεβαίωση Πιστοποιητ. TLS για ΛΨ POP>
<Ρύθμ.>  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις E-mail>
Μπορείτε να ελέγξετε αν το πιστοποιητικό διακομιστή TLS είναι έγκυρο κατά τη λήψη μέσω POP. Μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα του πιστοποιητικού και την αξιοπιστία της αλυσίδας πιστοποιητικών, καθώς και να επιβεβαιώσετε το CN (Κοινό Όνομα).
80YS-07H