Εκτύπωση

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη "Λειτουργία Εισαγωγής όλων", ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Περίοδος Αποθήκευσης Εργασίας>
10, 20, 30 λεπ., 1, 2, 3, 6, 12 ώρ., 1, 2, 3 ημέρες
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ρυθμίσεις Εμφάνισης Λίστας Εργασιών>
<Προσωπική>: <On>, <Off>
<Κοινή Χρήση>: <On>, <Off>
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
80YS-06L