Λήψη

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη "Λειτουργία Εισαγωγής όλων", ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Κοινές Ρυθμίσεις>
<Εκτύπωση Διπλής Όψης>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Μείωση Μεγέθους ΛΨ>
<Off>, <On>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Κατάσταση Σμίκρυνσης>: <Αυτ.>, <Σταθερ.>
<Κλίμ. Σμίκρυνσ.>: 75 έως 90% έως 97%
<Διεύθυνση Σμίκρυνσης>: <Κατακ. & Οριζ.>, <Μόνο Κατακόρυφα>
<Υποσέλιδο Σελίδων ΛΨ>
<On>, <Off>
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
80YS-06J