Inicializacija nastavitev

 
Nastavitve lahko povrnete na tovarniško privzete vrednosti. Za inicializacijo so potrebne skrbniške pravice.
Pred inicializacijo se prepričajte, da noben dokument ni v obdelavi oz. da noben dokument ne čaka na obdelavo. Ti dokumenti bodo izbrisani, ko se inicializacija izvede.
Med inicializacijo naprave ne izklopite. V nasprotnem primeru lahko pride do napak v pomnilniku naprave.
Inicializacija lahko traja 30 minut ali več. Med inicializacijo naprave ni mogoče uporabljati.
Pred izvedbo inicializacije
Varnostno kopirajte pomembne podatke ali jih izvozite kot datoteko.
Informacije o nastavitvah naprave Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah
Podatki o preverjanju pristnosti uporabnikov, registrirani v lokalni napravi za upravljanje osebnega preverjanja pristnosti Registriranje podatkov o uporabnikih v lokalni napravi
Če uporabljate geslo za zaščito nastavitev varnostnega pravilnika
Za izvedbo možnosti <Inic. vseh nastav. brez nastav. omrežja> ali <Inicializacija vseh podatkov/nastavitev> morate vnesti geslo. Zaščita nastavitev varnostnega pravilnika z geslom

Inicializacija omrežnih nastavitev

Omrežne nastavitve lahko povrnete na tovarniško privzete vrednosti.
<Nastavitev> <Nastavitve kontrole> <Kontrola podatkov> <Inicializiraj nastavitve omrežja> <Da>

Inicializacija nastavitev plošče

Na tovarniško privzete vrednosti lahko povrnete različne nastavitve.
<Nastavitev> <Nastavitve kontrole> <Kontrola podatkov> <Inic. vseh nastav. brez nastav. omrežja> <Da>
Omrežne nastavitve ne bodo inicializirane.

Inicializacija vseh podatkov/nastavitev

Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniško privzete vrednosti.
<Nastavitev> <Nastavitve kontrole>  <Kontrola podatkov>  <Inicializacija vseh podatkov/nastavitev>  <Da>.
Čeprav je podatke dnevnika opravil mogoče izbrisati z inicializacijo vseh podatkov/nastavitev, se rezultat tiskanja poročila o inicializaciji vseh podatkov/nastavitev zabeleži v dnevniku tiskanja. Preverjanje stanja in zgodovine tiskanja
Prav tako je mogoče posamezno izbrati nekatere nastavitve naprave in jih obnoviti na tovarniško privzete vrednosti. Nastavitve/registracija
810U-05F