Upravljanje dnevnikov

Na podlagi podatkov v dnevnikih lahko preverite in analizirate uporabo naprave. V dnevnikih se zabeležijo različni podatki o posameznih postopkih, na primer datum/ura postopka, uporabniško ime, vrsta postopka, vrsta funkcije in rezultat postopka. Če želite več informacij o vrstah dnevnikov, glejte Funkcije upravljanja. Dnevnike je mogoče upravljati samo s skrbniškimi pravicami.
Če je omogočeno zbiranje revizijskih dnevnikov in v delu pomnilnika, ki ga upravlja ta funkcija, pride do napake, se inicializacija samodejno izvede in nato se prikaže zaslon z napako.
Če lahko revizijski dnevnik pridobite za čas, preden je prišlo do napake, kliknite [Download Audit Log], da pridobite dnevnik, in nato kliknite [OK].
Če revizijskega dnevnika ne morete pridobiti za čas, preden je prišlo do napake, kliknite [OK].
Po končani inicializaciji se nadaljuje zbiranje revizijskih dnevnikov in v dnevniku se zabeleži postopek samodejne inicializacije.

Začetek beleženja dnevnikov

Uporabite spodnji postopek za začetek beleženja dnevnikov.
Zaženite vmesnik Daljinski UI  [Settings/Registration]  [Device Management]  [Export/Clear Audit Log]  [Audit Log Information]  Kliknite [Start] za [Audit Log Collection:]
Če je poraba energije v načinu mirovanja nastavljena na [High], se ob preklopu naprave v način mirovanja ne zbirajo dnevniki.
Ko ustvarjate dnevnik o omrežni povezavi ali dnevnik o upravljanju naprave, kliknite [Device Management] [Save Audit Log] potrdite polje za [Save Audit Log] kliknite [OK] [Apply Setting Changes].
Če je med zbiranjem dnevnikov naprava izklopljena zaradi izpada napajanja ali drugih razlogov, se zbiranje znova začne, ko se naprava znova zažene, pri dnevniku, ki se je zbiral, preden se je naprava izklopila.
Če med zbiranjem dnevnikov zbiranje ustavite, se dnevniki za obdobje, za katero je bilo zbiranje dnevnikov ustavljeno, ne zberejo, ko se zbiranje dnevnikov znova začne.

Izvažanje dnevnika v obliki datoteke

Različne dnevnike je mogoče izvoziti in shraniti v računalniku kot datoteko CSV, ki jo je mogoče odpreti z urejevalnikom datotek CSV ali urejevalnikom besedil.
Pri izvozu dnevnikov kot datotek uporabite TLS ali IPSec. Konfiguracija nastavitev IPSec
Zaženite vmesnik Daljinski UI  [Settings/Registration]  [Device Management]  [Export/Clear Audit Log]  [Export Audit Logs]  [Export]  Upoštevajte navodila na zaslonu za shranjevanje datoteke
Če želite, da se po izvozu vsi dnevniki samodejno izbrišejo, izberite potrditveno polje za [Delete logs from device after export], preden kliknete [Export]. Če nato kliknete [Cancel], se izvoz prekliče in dnevniki so izbrisani, tudi če se njihov izvoz kot datoteke ni dokončal.
Med izvažanjem se zbiranje dnevnikov ustavi.

Brisanje dnevnikov

Izbrišete lahko vse zbrane dnevnike.
Zaženite vmesnik Daljinski UI  [Settings/Registration]  [Device Management]  [Export/Clear Audit Log]  [Delete Audit Logs]  [Delete]  [Yes]

Pošiljanje dnevnikov prek protokola Syslog

Podatke Syslog je mogoče poslati v sistem SIEM (security information/event management). Povezava s sistemom SIEM omogoča upravljanje različnih podatkov, analiziranih na podlagi podatkov sprotnih opozoril, na enem mestu.
1
Zaženite vmesnik Daljinski UI. Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Device Management]  [Export/Clear Audit Log]  [Syslog Settings].
4
Izberite [Use Syslog Send] in določite zahtevane nastavitve.
[Syslog Server Address:]
Nastavite naslov strežnika Syslog, s katerim se želite povezati. Vnesite potrebne podatke, kot sta naslov IP in ime gostitelja, glede na svoje okolje.
[Syslog Server Port Number:]
Vnesite številko vrat, ki jih strežnik Syslog uporablja za komunikacijo dnevnikov Syslog. Če to pustite prazno, se uporabi številka vrat, določena v RFC-ju (UDP: 514, TCP: 1468, TCP (TLS): 6514).
[Facility:]
Izberite vrsto sporočil dnevnika, ki jih želite poslati. Izberite eno od teh možnosti: [Local0] do [Local7], [Log Alert], [Log Audit], [Security Messages] ali [LPR], določeno v RFC-ju.
[Connection Type:]
Določite vrsto komunikacije ([UDP]/[TCP]).
[Use TLS]
Izberite to možnost, če želite pri komunikaciji s strežnikom Syslog za šifriranje podatkov uporabiti TLS.
Če je v možnosti [Connection Type:] izbrana možnost [TCP], lahko nastavite uporabo protokola TLS.
[Confirm TLS Certificate]/[Add CN to Verification Items]
Nastavite, ali želite, da se pri povezovanju preveri potrdilo strežnika TLS in njegovo običajno ime.
5
Kliknite [Update].
Za nekatere revizijske dnevnike pride po napaki do rahle zakasnitve, ker se prenos dnevnika Syslog izvaja po pozivanju vsakih 30 sekund.
Podprti RFC-ji so 5424 (Oblika zapisa za Syslog), 5425 (TLS) in 5426 (UDP).
810U-055