<Nastavitev kakovosti slike>

V tem poglavju je opisano, kako nastavite kakovost slike za kopiranje.
<Polno umerjanje>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
Naprava izvede umerjanje za pravilno reprodukcijo barv izvirnikov.
<Nast. za samod. polno umerjanje>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
Naprava izvede samodejno prilagajanje (umerjanje), da prepreči napačne registracije barv in zagotovi, da je originalna intenziteta barv pravilno reproducirana. Nastavite lahko čas in pogostost izvajanja umerjanja. Samodejno prilagajanje registracije in intenzitete barv
<Nastavi mesto tiskanja>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
Če je izpis popačen ali če je del izpisa zunaj območja tiskanja, lahko nastavite mesto natisa. Prilagajanje mesta natisa
<Pril. kol. tonerja za barvni tisk>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
S prilagajanjem količine uporabljenega tonerja med barvnim tiskanjem lahko morda zmanjšate težave, npr. proge in nepravilnosti. Zmanjšanje porabe tonerja pri barvnem tiskanju
<Način prepreč. vzorca vodnih kapljic>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Nastavite lahko <Način prepreč. vzorca vodnih kapljic> za primer, da se pri poltonskih slikah pri obojestranskih tiskalnih opravilih pojavijo razmazane slike, beli madeži, proge ipd. Če se poltonska reprodukcija izpisa takoj po vklopu naprave v okolju z nizko temperaturo znatno razlikuje od izvirnega dokumenta, ta način nastavite na <Vkl.>.
<Nastavitev temperature fiksiranja>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Težave s kakovostjo izpisa, do katerih pride zaradi napačne temperature fiksirne enote, lahko zmanjšate s prilagajanjem temperature fiksiranja.
<Način preprečevanja vihanja>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Nastavite lahko <Način preprečevanja vihanja>, da zmanjšate gubanje na koncu papirja zaradi vročine in pritiska fiksirne enote med tiskanjem.
<Način preprečevanja zdrsa papirja>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Glede na okolje uporabe pri tiskanju morda ne bo pravilno podajan papir ali pa bo zmanjšana kakovost tiskanja.
<Samod. čiščenje sekund. transp. valjčka>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Sekundarni prenosni valj se očisti po izvedbi tiskalnega opravila, kjer je nastavljena prosta velikost. To nastavite, če je hrbtna stran papirja umazana.
<Način preprečevanja belih prog>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Na natisnjeni sliki so lahko vidne bele proge. Ta nastavitev lahko izboljša to težavo.
<Popr. fiks. pri uporabi nav. papirja>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Glede na vrsto papirja in okolje uporabe so lahko na natisnjeni sliki vidni madeži. Ta nastavitev lahko izboljša to težavo.
<Popr. fiks. na koncih pri nav. papirju>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Barve so lahko na koncu slik temnejše, ker toner ni zadostno fiksiran. Ta nastavitev lahko izboljša to težavo.
<Nač. pril. zap. obm. sl. za nav. papir>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Kakovost obdelave bo morda mogoče izboljšati, če omogočite to nastavitev pri uporabi navadnega papirja z gladko površino.
<Nač. pril. zapolnit. obm. za težek papir>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Kakovost obdelave bo morda mogoče izboljšati, če omogočite to nastavitev pri uporabi težkega papirja, ki nima gladke površine.
<Način prepr. lepljenja zavihka kuvert>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Nastavite lahko <Način prepr. lepljenja zavihka kuvert>, da preprečite topljenje in sprijemanje lepila na zavihkih ovojnic zaradi vročine in pritiska fiksirne enote med tiskanjem ovojnic.
810U-07A