<Kontrola naprave>

Določite lahko nastavitve, povezane z upravljanjem naprave in dodatnimi izdelki.
<Nastavitve podatkov o napravi>
<Nastavitev>  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Vnesite ime in mesto namestitve, na podlagi katerih prepoznate napravo.
<Prikaz stanja postopka pred overovitvijo>
<Nastavitev>  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Izberite, ali želite omejiti dostop do zaslona <Nadzor stanja> pri uporabi storitve prijavljanja.
<Omej. dost. do opravil drugih uporab.>
<Nastavitev>  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Izberite, ali želite uporabnikom omejiti izvajanje funkcij za opravila drugih uporabnikov na zaslonu <Nadzor stanja>, ko se uporablja preverjanje pristnosti uporabnika.
<Prikaz dnevnika opravil>
<Nastavitev>  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Izberite, ali naj se na zaslonu <Nadzor stanja> prikažejo dnevniki opravil. Izberete lahko tudi, ali želite programski opremi za upravljanje naprav dovoliti, da iz naprave pridobi dnevnike opravil. Osnovni zasloni
<Shrani dnevnik preverjanja>
<Nastavitev>  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Izberite, ali želite začeti z vodenjem dnevnika. Za informacije o vrstah dnevnikov glejte Funkcije upravljanja.
<Pridobivanje dnevnika omrežne overovitve>
<Nastavitev>  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Izberite, ali želite začeti z vodenjem dnevnika za preverjanje pristnosti, ki se izvaja, ko do naprave dostopate prek omrežja, na primer pri tiskanju iz računalnika.
<Omejitev dostopa za serviserja>
<Nastavitev>  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Napravo lahko nastavite tako, da omeji spreminjanje podatkov o uporabnikih ali nastavitev, povezanih z varnostjo, ko napravo pregleduje ali popravlja vaš prodajalec ali servis.
<Prepoved inic. skrbn. gesla>
<Nastavitev>  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Določite, ali želite omejiti delovanje <Inicializacija skrbniškega gesla>, v <Preverjanje števca>.
<Omejitev uporabe Specialnega načina>
<Nastavitev>  <Nastavitve kontrole>  <Kontrola naprave>
Izberite, ali želite omejiti uporabo posebnega načina, ki je na voljo za vzdrževanje, ki ga opravljajo predstavniki servisov.
810U-07U