Druge omrežne nastavitve

Nastavite naslednje glede na svoje okolje.

Izbira nastavitev za SNTP

Protokol SNTP (Simple Network Time Protocol) vam omogoča prilagajanje sistemske ure prek časovnega strežnika v omrežju. Ob uporabi protokola SNTP se preverjanje v časovnem strežniku izvaja v intervalih, zato je čas lahko vedno pravilen. Čas se prilagodi glede na časovni pas UTC, zato pred konfiguriranjem storitve SNTP izberite časovni pas (Nastavitev datuma in ure). Nastavitve SNTP lahko vnesete v Remote UI (oddaljeni uporabniški vmesnik).
Storitev SNTP v stroju podpira tako strežnike NTP (različica 3) kot SNTP (različici 3 in 4).
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Network Settings]  [SNTP Settings].
4
Izberite [Use SNTP] in določite zahtevane nastavitve.
[Use SNTP]
To polje potrdite, če želite za sinhronizacijo uporabljati protokol SNTP. Če ne želite uporabljati protokola SNTP, prekličite izbiro potrditvenega polja.
[Polling Interval]
Določite interval med posameznimi sinhronizacijami.
[NTP Server Address]
Vnesite naslov IP strežnika NTP oziroma SNTP. Če je v omrežju na voljo DNS, lahko namesto tega vnesete ime gostitelja (ali popolnoma določeno ime domene), in sicer v obliki črkovno-številskih znakov (primer: ntp.primer.com).
5
Kliknite [OK].

Spremljanje naprave iz sistemov za upravljanje naprav

Če uporabljate Canonovo programsko opremo za upravljanje naprav, lahko prek strežnika zbirate/upravljate različne podatke, kot so podatki o nastavitvah in napakah naprav v omrežju.
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Network Settings] [Multicast Discovery Settings].
4
Izberite [Respond to Discovery] in določite zahtevane nastavitve.
[Respond to Discovery]
To polje potrdite, če želite nastaviti, da se naprava odzove na pakete večvrstnega odzivanja programske opreme za upravljanje naprav, in omogočiti nadzor naprave s programsko opremo za upravljanje naprav.
[Scope Name]
Če želite napravo vključiti v določeni obseg, za ime obsega vnesite črkovno-številske znake.
5
Kliknite [OK].

Določanje nastavitev namenskih vrat

Določite lahko, ali želite podrobne informacije o napravi konfigurirati/pridobiti iz gonilnikov Canon ali prek pomožne programske opreme.
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Network Settings] [Dedicated Port Settings].
4
Izberite [Use Dedicated Port] in nastavite način preverjanja pristnosti.
[Mode 1]
To polje potrdite, če načina nastavitev preverjanja pristnosti ni mogoče izbrati v programski opremi, ki jo uporabljate (denimo v gonilniku ali programski opremi za upravljanje naprave).
[Mode 2]
To polje potrdite, če je način nastavitev preverjanja pristnosti mogoče izbrati v programski opremi, ki jo uporabljate (denimo v gonilniku ali programski opremi za upravljanje naprave).
5
Kliknite [OK].
Nekaterih aplikacij, ki uporabljajo namenska vrata, morda ne bo mogoče uporabljati, če prekličete izbiro potrditvenega polja [Use Dedicated Port].
Če izberete možnost [Mode 2], komunikacija prek namenskih vrat poteka na varen način. Zato povezave morda ne bo mogoče vzpostaviti prek programske opreme, kot so gonilniki ali programska oprema za upravljanje naprav.
810U-010