Redovito čišćenje

Preporučuje se da s vremena na vrijeme očistite uređaj da biste spriječili gubitak kvalitete ispisa te da biste uređaj mogli koristiti na praktičan i siguran način.
 Vanjski dijelovi Čišćenje vanjskog dijela uređaja
 Tlačni valjak za fiksiranje <Čišćenje tlačnog valjka za fiksiranje>
8103-082