Održavanje

Ovaj odjeljak opisuje održavane i upravljanje uređajem, poput normalnog čišćenja i zamjene potrošnog materijala. Također opisuje uslugu održavanja koju pruža Canon. Za informacije o mjerama opreza tijekom održavanja pogledajte odjeljak Važne sigurnosne upute.
Minimalno razdoblje čuvanja za dijelove koji rade radi popravaka te za spremnike tonera je sedam (7) godina nakon kraja proizvodnje modela.

Osnovno čišćenje

 

Zamjena potrošnog materijala

Druga održavanja i podešavanja

 
8103-081