Upotreba ID-jeva odjela za upravljanje ispisivanjem putem računala

Pomoću Upravljanja ID-brojem odjela možete upravljati ispisivanjem i daljinskim skeniranjem putem računala. Tu funkciju odaberite ako želite poboljšati sigurnost ili pratiti broj ispisanih stranica.
1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon sučelja Remote UI
3
Kliknite [User Management]  [Department ID Management].
4
Kliknite [Edit].
5
Poništite odabir radnji koje treba ograničiti.
Kad je poništen odabir, potrebno je unijeti ID odjela kod izvršavanja odgovarajuće vrste zadatka.
Odaberite potvrdni okvir da biste prihvatili zadatke ispisa o zadatke crno-bijelog ispisa s upravljačkih programa koji ne podržavaju Upravljanje ID-jem odjela.
6
Kliknite [OK].
8103-045