Promjena ID-a i PIN-a upravitelja sustava

Nakon omogućavanja Upravljanja ID-brojem odjela, prije prijave korisnicima morate omogućiti ID-brojeve odjela. ID i PIN upravitelja sustava po zadanim su postavkama postavljeni na "7654321", ali zbog sigurnosnih razloga preporučujemo da ih promijenite. Kako biste ih promijenili, slijedite postupak opisan u nastavku.
PIN upravitelja sustava ne smijete zaboraviti. Ako zaboravite PIN upravitelja sustava, obratite se distributeru ili servisnom predstavniku.
To nije zadana postavka za administratorsku postavku korisničke autentikacija. Kako biste odredili tu postavku za korisnika s administratorskim ovlastima u Korisničkoj autentikaciji, za opciju [Select Role to Set:] odaberite vrijednost "Administrator". Registriranje podataka uređaja na lokalnom uređaju
1
Odaberite <Podesi> na zaslonu <Početni prikaz>. Zaslon <Početni prikaz>
2
Odaberite <Postavke upravljanja>  <Upravljanje korisnicima>  <Postavke podataka o upravitelju sustava>.
3
Odaberite <ID i PIN upravitelja sustava>.
4
Unesite ID upravitelja sustava i PIN upravitelja sustava.
Postavi <ID uprav. sustava> <PIN upravitelja sust.>.
Ne možete registrirati ID ili PIN upravitelja sustava koji će se sastojati samo od nula, npr. "00" ili "0000000".
Čak i ako unesete manje od sedam znamenki, početku broja dodat će se nule i postavit će se broj od sedam znamenki.
Za ID i PIN upravitelja sustava unos sedam znamenki možete učiniti obaveznim. Za više informacija obratite se distributeru ili servisnom predstavniku.
Postavljanje podataka administratora
8103-043