Izravno povezivanje

Čak i u okruženju bez usmjerivača za bežični LAN, svejedno možete izravno povezati svoj mobilni uređaj s uređajem putem "pristupne točke" ili "Wi-Fi Direct" veze, za povezivanje između dva uređaja bez potrebe za konfiguriranjem kompliciranih postavki.

Priprema za izravno povezivanje

Vezu pomoću načina pristupne točke uspostavite sljedećim redoslijedom.
 
 
Provjerite mrežne postavke uređaja.
Odaberite <Podesi> <Vaše postavke>  <Mreža>  <TCP/IP postavke>  <IPv4 postavke> , postavite <Koristi IPv4> na <Uključeno>.
 
 
 
 
Pripremite mobilni uređaj.
Konfigurirajte mobilni uređaj za omogućavanje Wi-Fi veze.
 
 
Pripremite uređaj za povezivanje.
Odaberite <Podesi> <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke izravne veze> , postavite <Koristi izravnu vezu> na <Uključeno>.
Odaberite <Podesi> <Vaše postavke> <Mreža> <Postavke izravne veze> odaberite vrstu izravne veze koju želite upotrijebiti u izborniku <Vrsta izravne veze>.
Odaberite <Mobilni portal> (Zaslon <Početni prikaz> <Direct Connection>  <Spoji>.
Ako odaberete <Bežični LAN> ili <Kabelski LAN + bežični LAN> u izborniku <Odabir sučelja>, <Wi-Fi Direct> nećete moći upotrijebiti u izborniku <Vrsta izravne veze>. <Odabir sučelja>
Pojedinosti o upotrebi aplikacije Canon PRINT Business potražite u povezanim priručnicima. (https://global.canon/gomp/)
Ako se na vrhu dodirnog zaslona prikazuje poruka <Ne može se koristiti s trenutač. postav. Kontaktirajte upravitelja sustava.> i ne možete odabrati <Spoji>, provjerite je li za <Koristi izravnu vezu> postavljena vrijednost <Uključeno>. Ako je opcija <Koristi izravnu vezu> postavljena na <Uključeno>, a ne možete pritisnuti <Spoji>, promijenite IP adresu u izborniku <Postavke IP adrese izravne veze>. <Koristi izravnu vezu> <Postavke IP adrese izravne veze>
Kad upotrebljavate Mod pristupne točke, ako je uređaj pokrenut s opcijom <Drž. aktivno ako je nav. SSID/mrež. klj.> postavljenom na <Uključeno>, izravne veze bit će moguće bez da odaberete <Mobilni portal>  <Spoji>. <Drž. aktivno ako je nav. SSID/mrež. klj.>

Izravno povezivanje (Način pristupne točke)

Uspostavljanje veze između uređaja i mobilnog uređaja može potrajati.

Ručno povezivanje

1
Dok je uređaj na odredištu spajanja, konfigurirajte postavke bežičnog LAN-a na mobilnom uređaju pomoću informacija o SSID-u i mrežnom ključu koje se prikazuju na zaslonu uređaja.
2
Po dovršetku željenih radnji odaberite Prekini vezu.

Izravno povezivanje (Wi-Fi Direct)

Povezivanje s uređajem putem mobilnog uređaja

1
Pokrenite izravno povezivanje na mobilnom uređaju.
Otvorite zaslon Wi-Fi Direct sa zaslona s postavkama za Wi-Fi na mobilnom uređaju i dodirnite uređaj na popisu prepoznatih Wi-Fi Direct uređaja.
Na zaslonu uređaja prikazat će se poruka o primljenom zahtjevu za povezivanje s mobilnog uređaja.
2
Odaberite <Da> na zaslonu uređaja.
Veza između uređaja i mobilnog uređaja je pokrenuta.
3
Po dovršetku željenih radnji odaberite Prekini vezu.

Povezivanje s mobilnim uređajem putem uređaja

1
Odaberite naziv uređaja s kojim se želite izravno povezati na popisu koji se prikazuje na zaslonu i odaberite Spoji.
Zaslon na kojemu možete odabrati hoćete li omogućiti prikazivanje veze s mobilnim uređajem.
2
Na zaslonu mobilnog uređaja dodirnite [Da].
Veza između uređaja i mobilnog uređaja je pokrenuta.
3
Po dovršetku željenih radnji odaberite Prekini vezu.
Za provjeru povezanih mobilnih uređaja odaberite <Informac. povezivanja> na zaslonu <Direct Connection>.
Ovisno o mobilnom uređaju, dok ste izravno povezani možda se nećete moći povezati s internetom.
Stanje na čekanje veze prekinut će se ako se bežična veza s mobilnim uređajem ne uspostavi u roku od pet minuta od prikazivanja naziva uređaja.
Ako status bez prijenosa podataka između mobilnog uređaja i uređaja potraje tijekom komunikacije putem izravne veze, komunikacija će se možda prekinuti.
Ušteda energije tijekom stanja mirovanja smanjuje se kada je uređaj povezan izravnom vezom.
Kada završite željenu radnju, obavezno prekinite vezu između uređaja i mobilnog uređaja. Ako uređaji ostanu povezani, smanjit će se ušteda energije tijekom stanja mirovanja.
Ako koristite izravnu vezu, nemojte ručno postavljati IP adresu na mobilnom uređaju. Time biste mogli spriječiti ispravnu komunikaciju nakon korištenja izravne veze.
8103-036