<Ispisivanje izvješća>

Ovaj odjeljak opisuje postavke u vezi ispisa izvješća.
<Obostrano ispisivanje>
<Podesi>  <Ispisivanje izvješća>  <Standardne postavke ispisivanja izvješća>
Možete ispisati izvješća kao što su povijest ispisa i popis postavki s obostranim ispisom.
<Izvješće statusa o potrošnom materijalu>
<Podesi>  <Ispisivanje izvješća>  <Ispis popisa>
Možete ispisati izvještaj o provjeri stanja potrošnog materijala u uređaju.
<Popis korisničkih podataka>
<Podesi>  <Ispisivanje izvješća>  <Ispis popisa>
Možete provjeriti postavke uređaja i trenutne vrijednosti na popisu. Ispisuju se i informacije kao što su verzija firmvera i registrirani formati i vrste papira.
<Popis korisničkih mrežnih podataka>
<Podesi>  <Ispisivanje izvješća>  <Ispis popisa>
Možete provjeriti mrežne postavke uređaja i trenutne vrijednosti na popisu. Ispisuju se i informacije u vezi sa sigurnošću, poput filtra adresa i IPSec postavki.
<Izvješće o upravljanju komunikacijama>
<Podesi>  <Ispisivanje izvješća>  <Ispis popisa>
Možete ispisati izvješće za provjeru povijesti poruka e-pošte primljenih uređajem, uključujući predmet i datum/vrijeme prijema.
<Izvješće brojača stranica>
<Podesi>  <Ispisivanje izvješća>  <Ispis popisa>
Možete ispisati izvješće za provjeru broja ispisanih stranica* za svakog korisnika (ID odjela) u upravljanju ID-jem odjela. Također možete ručno navesti da se broji samo crno-bijele ispis i ispis u boji.
* U tom izvješću brojevi se temelje na ispisanim stranama stranice. Primjerice, ako ispisujete na jednu stranu stranice, broj će biti 1, a ako ispisujete na obje strane stranice, broj će biti 2.
<Izvješće brojača>
<Podesi>  <Ispisivanje izvješća>  <Ispis popisa>
Možete ispisati izvješće da provjerite ukupan broj ispisanih stranica.
<Ispiši popis dnevnika ispisa>
<Podesi>  <Ispisivanje izvješća>  <Ispis popisa>
U izvješću možete provjeriti sljedeću povijest ispisa.
Povijesti dokumenata ispisanih s računala
Povijest primljenih i ispisanih poruka e-pošte
Povijest ispisa popisa postavki i izvješća
<IPSec popis pravila>
<Podesi>  <Ispisivanje izvješća>  <Ispis popisa>
Možete provjeriti popis postavki i IPSec pravila koja su trenutno registrirana na uređaju.
<AddOn podaci o sustavu>
<Podesi>  <Ispisivanje izvješća>  <Ispis popisa>
Možete provjeriti popis informacija za aplkacije instalirane na uređaju te neke informacije o aplikacijama sustava.
<Izvješ. o rez. impor.>
<Podesi>  <Ispisivanje izvješća>  <Ispis popisa>
Možete provjeriti rezultate uvoza u izvješće.
<Izvješće o evid. patrona tonera>
<Podesi>  <Ispisivanje izvješća>  <Ispis popisa>
Možete provjeriti povijest korištenja spremnika za toner u izvještaju.
<PCL>
<Podesi>  <Ispisivanje izvješća>  <Ispis popisa>
Možete provjeriti PCL postavke uređaja, njihove trenutne vrijednosti i dostupne fontove na popisu.
<PS>
<Podesi>  <Ispisivanje izvješća>  <Ispis popisa>
Možete provjeriti PS postavke uređaja, njihove trenutne vrijednosti i dostupne fontove na popisu.
8103-080