<Upravljanje korisnicima>

Možete konfigurirati postavke za upravljanje korisnicima uređaja s pomoću aplikacije za provjeru autentičnosti korisnika.
<Postavite admin. zapor.>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje korisnicima>  <Upravljanje autentikacijom>
Možete promijeniti lozinku administratora za prijavu u sučelje Remote UI. Kada ponovno mijenjate lozinku, možete je navesti isključivo iz sučelja Remote UI.
<Postavite admin. PIN>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje korisnicima>  <Upravljanje autentikacijom>
Možete postaviti je li potrebno unijeti PIN za prikaz postavki za koje su potrebne administratorske ovlasti.
<Postavke podataka o upravitelju sustava>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje korisnicima>
Definirajte podatke o upravitelju sustava za uređaj. Promjena ID-a i PIN-a upravitelja sustava
<Upravljanje ID-brojem odjela>
<Podesi>  <Postavke upravljanja>  <Upravljanje korisnicima>
Odaberite želite li upravljati korisnicima u skupinama dodjelom korisnika ID-jevima odjela. Konfiguriranje postavki za Upravljanje ID-brojem odjela
8103-07S