Postavljanje statičkog usmjeravanja

Možete postaviti statičko usmjeravanje za ručno navođenje mrežne rute.
Primjerice, kada se podaci šalju s računala spojenog na druge mreže putem usmjerivača i s glavnom linijom i pomoćnom linijom, podaci se mogu poslati putem pristupnika pomoćne linije umjesto pristupnika glavne linije koji se obično koristi.
*1 Pristupnik glavne linije
*2 Pristupnik pomoćne linije
*3 Postavke statičkog usmjeravanja
Kad se spajate na drugu mrežu putem usmjerivača, unaprijed unesite adresu pristupnika i u izborniku [IPv4 Settings]/[Sub Line Settings: Basic Settings]. Postavljanje IPv4 adrese "Postavljanje IPv4 adrese pomoćne linije"
1
Pokrenite Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon sučelja Remote UI
3
Kliknite na [Network Settings] [Static Routing Settings].
4
Odaberite [Use Static Routing].
5
Kliknite [Register] u liniji za registriranje informacija o statičkom usmjeravanju.
[Edit] ili [Delete] prikazuju se za linije koje već imaju registrirane informacije.
6
Unesite [Destination Address] i [Gateway Address] kliknite [OK] [OK].
Pritisnite svaki gumb i unesite tražene postavke.
Redoslijed ruta prikazan je u [Priority] na zaslonu postavki statičkog usmjeravanja.
Možete registrirati do 16 uređaja koje možete spojiti.
Uspjeh/neuspjeh postavki statičkog usmjeravanja prikazan je na [Routing Registration].
Kad je pogreška naznačena u [Routing Registration], odaberite postavke statičkog usmjeravanja koje nisu uspjele i ponovo postavite adresu i adresu pristupnika.
8103-00Y