Postavljanje IPv4 adrese

Postoje dvije metode za postavljanje IPv4 adrese: automatsko dodjeljivanje pomoću DHCP-a i ručni unos. Odaberite onu koja odgovara vašem okruženju. Prema potrebi testirajte vezu.

Postavljanje IPv4 adrese

1
Odaberite <Podesi> na zaslonu <Početni prikaz>. Zaslon <Početni prikaz>
2
Odaberite <Vaše postavke>  <Mreža>  <TCP/IP postavke>  <IPv4 postavke>.
3
Odaberite <Koristi IPv4> <Uključeno> da biste omogućili IPv4 postavke.
4
Odaberite <Postavke IP adrese> i postavite IP adresu.
Možete postaviti automatsko dohvaćanje i ručno dohvaćanje. Ako postavite oboje i postavite <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> na <Isključeno>, ručno unesena IP adresa koristi se kada automatsko dohvaćanje IP adrese ne uspije.
Automatska dodjela IP adrese
1
Odaberite <Postavke IP adrese>  <Autom. pribavljanje>.
2
Odaberite <Odabir protokola> <DHCP>.
3
Provjerite je li stavka <Auto IP> postavljena na <Uključeno>.
Ako ste odabrali postavku <Isključeno>, promijenite je u <Uključeno>.
4
Odaberite <Primijeni>.
Ako pritisnete <Auto IP>, raspoloživa IP adresa automatski se traži u mreži (LAN) i dodjeljuje se vrijednost za svaku stavku. Ova funkcija raspoređuje IP adresu bez upotrebe DHCP poslužitelja. Međutim, komunikacija izvan raspona usmjerivača nije dostupna.
U okruženju u kojem se <DHCP> i <Auto IP> ne mogu koristiti, ako je odabrano jedno od toga, dolazi do beskorisne komunikacije, jer uređaj pokušava provjeriti pruža li se usluga na mreži.
IP adrese dodijeljene pomoću protokola DHCP nadjačavaju adrese dobavljene putem protokola Auto IP.
Postavljanje ručnim unosom
1
Konfigurirajte postavku za onemogućivanje automatskog pribavljanja.
Odaberite <Autom. pribavljanje> pa postavite i <Odabir protokola> i <Auto IP> na <Isključeno>.
2
Odaberite <Pribavi ručno>.
3
Upišite IP adresu, masku podmreže i adresu pristupnika.
Unesite te vrijednosti na svaki zaslon pomoću brojčanih tipki pa pritisnite .

Provođenje testa veze za IPv4 adresu

Ako je uređaj ispravno povezan, zaslon za prijavu na Remote UI može se prikazati s računala (Pokretanje sučelja Remote UI). Test možete provesti putem upravljačke ploče uređaja.
<Podesi> <Vaše postavke>  <Mreža>  <TCP/IP postavke>  <IPv4 postavke>  <Naredba PING>  Unesite adresu bilo kojeg drugog uređaja koji se koristi 
Kad je uređaj ispravno spojen, prikazuje se poruka <Primljen odgovor od glavnog računala.>.
Iako su IP adrese pravilno postavljene, ako je uređaj spojen na preklopnik, uređaj možda neće biti povezan s mrežom. U ovom slučaju odgodite početak komunikacije uređaja i pokušajte se ponovno povezati. Postavljanje vremena čekanja kod povezivanja na mrežu
8103-00J