Postavljanje veze definiranjem detaljnih postavki

Ako želite definirati detaljne sigurnosne postavke ili ne možete uspostaviti bežičnu vezu pomoću drugih postupaka, potrebne podatke za povezivanje s bežičnim LAN-om unesite ručno. Unaprijed potvrdite i zapišite informacije o vašem SSID-u, mrežnom ključu, sigurnosnom standardu ili načinu provjere autentičnosti/metodi šifriranja itd. Provjera SSID-ja i mrežnog ključa
1
Odaberite <Podesi> na zaslonu <Početni prikaz>. Zaslon <Početni prikaz>
2
Odaberite <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke bežičnog LAN-a>  <SSID postavke>.
3
Odaberite <Ručno upisivanje>  i unesite SSID koji ste označili.
Unesite SSID i odaberite <Primijeni>.
Upute o postupku unosa teksta potražite u odjeljku Unošenja znakova.
4
Odredite sigurnosne postavke u <Sigurnosne postavke>.
Korištenje WEP-a
1
Odaberite <WEP>.
2
Odaberite način provjere autentičnosti.
Da biste koristili WEP ključ kao lozinku, odaberite <Dijeljeni ključ>.
Kad odaberete <Otvoreni sustav>, doći će do pogreške provjere autentičnosti tijekom povezivanja ako bežični poslužitelj koristi provjeru autentičnosti putem zajedničkog ključa. Ako se to dogodi, uređaj će automatski promijeniti postavku u <Dijeljeni ključ> i ponovno pokušati uspostaviti vezu.
3
Odaberite WEP ključ koji želite urediti.
Odaberite <Uređivanje WEP ključa> odaberite jedan od <WEP ključ 1> do <WEP ključ 4>.
Možete registrirati najviše četiri WEP ključa.
4
Unesite mrežni ključ koji ste označili.
Unesite mrežni ključ i odaberite <Primijeni>.
5
Odaberite WEP ključ koji želite koristiti.
Odaberite <Odabir WEP ključa> i WEP ključ koji ste uredili.
Korištenje provjere autentičnosti WPA-PSK ili WPA2-PSK
1
Odaberite <WPA/WPA2-PSK>.
2
Odaberite način šifriranja.
Za postavljanje uređaja da automatski odabire AES-CCMP ili TKIP koji odgovara postavkama bežičnog usmjerivača pritisnite <Auto>.
3
Unesite mrežni ključ koji ste označili.
Unesite mrežni ključ i odaberite <Primijeni>.
Korištenje provjere autentičnosti WPA-EAP ili WPA2-EAP
1
Odaberite <WPA/WPA2-EAP>.
2
Odaberite <Da> na zaslonu potvrde.
5
Odaberite <Da> na zaslonu potvrde.
 Kada se prepozna bežični LAN usmjerivač i konfiguracija je dovršena, prikazat će se zaslon <Povezan.>.
8103-00E