Povezivanje s bežičnim LAN-om

Bežično povežite uređaj s računalom ili mobilnim uređajem putem bežičnog LAN usmjerivača (pristupna točka). Ako bežični usmjerivač ima funkciju zaštićenog postavljanja bežične veze (WPS), mrežu ćete konfigurirati automatski i jednostavno. Ako bežični usmjerivač ne podržava WPS ili želite detaljno odrediti postavke provjere autentičnosti i šifriranja, vezu morate ručno postaviti. Unaprijed konfigurirajte vezu na računalu ili mobilnom uređaju.

Postavljanje veze pomoću WPS-a

Ako vaš bežični LAN usmjerivač podržava WPS, dostupna su dva načina podešavanja: rada WPS-a s pritiskom na gumb i način rada WPS-a s unosom PIN-a.

Ručno postavljanje mreže

Postoje dvije metode ručnog postavljanja: ručno konfigurirajte postavku s odabranim bežičnim LAN usmjerivačem ili ručno unesite sve potrebne podatke za bežičnu LAN vezu. Bez obzira na način koji koristite, provjerite imate li potrebne podatke za postavljanje, uključujući SSID i mrežni ključ.

Provjera postavki i informacija bežičnog LAN-a

Provjerite informacije koje ste postavili
<Podesi>  <Vaše postavke>  <Mreža>  <Postavke bežičnog LAN-a>  <Informac. povezivanja>
Povezivanje putem bežičnog LAN-a koristite prema vlastitom nahođenju i na vlastitu odgovornost. Ako je uređaj povezan s nezaštićenom mrežom, vaši bi osobni podaci mogli doći do treće strane jer radiovalovi koji se koriste za bežičnu komunikaciju putuju posvuda, čak i kroz zidove.
Vrste sigurnosti bežičnog LAN-a koje uređaj podržava navedene su u nastavku. Za kompatibilnosti bežične sigurnosti bežičnog usmjerivača potražite u priručnicima za mrežne uređaje ili se obratite proizvođaču.
128 (104)/64 (40) bit WEP
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA-EAP (AES-CCMP)
WPA2-EAP (AES-CCMP)
No, WPA-EAP i WPA2-EAP ne mogu se koristiti ako je <Kabelski LAN + bežični LAN> odabran u <Odabir sučelja>.
Ovisno o mrežnom uređaju, razlikuje se rad bežičnog LAN usmjerivača. Pomoć potražite u priručnicima s uputama za mrežne uređaje.
Kad odaberete [Prohibit Use of Weak Encryption] (Postavljanje snage sigurnosti i metode šifriranja), uređaj se ne može povezati se s usmjerivačem za bežični LAN ako sigurnosne postavke nisu konfigurirane ili je postavljen samo WEP ili TKIP.
Uređaj se ne isporučuje s bežičnim usmjerivačem. Pripremite usmjerivač.
Bežični usmjerivač mora biti usklađen sa standardom IEEE 802.11b/g/n i podržavati komunikaciju u frekvencijskom pojasu od 2,4 GHz. Dodatne informacije potražite u priručnicima s uputama za mrežne uređaje ili se obratite proizvođaču.
Izravno povezivanje
Između mobilnog uređaja i uređaja možete uspostaviti izravnu bežičnu vezu bez korištenja usmjerivača za bežični LAN. Izravno povezivanje
Smanjenje potrošnje energije
Ako postavite <Mod uštede energije> na<Uključeno>, uređaj možete redovito postaviti u način uštede energije kako bi odgovarao signalu koji šalje bežični LAN usmjerivač. <Postavke bežičnog LAN-a> <Mod uštede energije>
8103-008