Prikazuje se poruka da se obratite distributeru ili servisnom predstavniku.

Ako uređaj ne može normalno raditi zbog problema, na zaslonu se prikazuje poruka. Provjerite referencu koja se odnosi na prikazanu poruku.

Kada se prikazuje poruka da se obratite distributeru ili servisnom predstavniku

1
Ponovno pokrenite uređaj.
Pritiskom na tipku za napajanje isključite uređaj (Isključivanje uređaja), pričekajte nešto dulje od 10 sekundi, a zatim ponovno uključite napajanje (Uključivanje uređaja).
Imajte na umu da se podaci u obradu prilikom isključivanja napajanja brišu.
2
Ako vam se i dalje prikazuje ista poruka, pripremite sljedeće podatke.
naziv proizvoda
Distributer ili servisni predstavnik tamo gdje ste kupili uređaj
problem (točno određeni postupak koji ste izvršavali, njegov rezultat, simptom problema itd.)
Kod prikazan na zaslonu
3
Isključite uređaj, izvucite kabel za napajanje iz utičnice i obratite se distributeru ili servisnom predstavniku.
Ne spajajte niti odspajajte strujni kabel mokrim rukama, jer to može dovesti do strujnog udara.
Prilikom odspajanja strujnoga kabela uhvatite kabel za priključnicu. Ako povlačite sam kabel, može doći do kidanja izolacije ili pucanja žica unutar kabela, te do drugih oštećenja kabela. Ako je strujni kabel oštećen, može doći do probijanja napona što bi moglo dovesti do požara ili strujnog udara.
8103-090