<Comun>

Această secţiune descrie setările pentru funcţii precum Setări alimentare hârtie, Setări ieşire hârtie şi Setări de imprimare.
Este posibil ca unele setări să nu se afişeze, în funcţie de configuraţia echipamentelor opţionale instalate pe aparat.
<Selectare auto sursă hârtie>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări alimentare hârtie>
Puteţi configura sursa de hârtie care va fi utilizată la imprimare cu opţiunea <Selectare hârtie> setată la <Automat>. Această setare funcţionează şi atunci când hârtia din sursa de hârtie curentă se termină în timpul imprimării. Selectarea automată a sursei de hârtie adecvate pentru o anumită funcţie
<Comutare metodă alimentare hârtie>
<Setare> <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări alimentare hârtie>
Când utilizaţi în mod regulat hârtie cu sigle cum ar fi anteturi, în timp ce imprimaţi atât pe o faţă cât şi pe două feţe, puteţi seta această setare la <Priorit. faţă tipăr> pentru a imprima prima pagină pe partea frontală atât pentru o faţă, cât şi pentru două feţe, fără a fi nevoie să schimbaţi orientarea hârtiei. Încărcarea hârtiei pretipărite
<Temporizare lucrare suspendată>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări alimentare hârtie>
Dacă această setare este setată la <Pornit> iar o lucrare este suspendată din cauza lipsei de hârtie etc., aparatul imprimă automat următoarea lucrare după perioada de timp specificată.
<Job Separator Between Jobs>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări ieşire hârtie>
Această opţiune vă permite să introduceţi hârtia specificată la pornirea fiecărei lucrări când sunt imprimate consecutiv mai multe lucrări.
<Job Separator Between Copies>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări ieşire hârtie>
Această opţiune vă permite să introduceţi hârtia specificată, fiecare număr de seturi de copii pentru a împărţi seturile. Dacă setaţi această opţiune, hârtia este introdusă când se imprimă cu Sortare (Ordinea paginilor).
<Prioritate tipărire>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări tipărire>
O lucrare la care s-a setat o prioritate mai mare, poate fi setată la imprimare după ce se termină lucrarea în procesare curentă.
<Conv. cul. crom. pt. impr. în două cul.>
<Setare> <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări tipărire>
Puteţi să selectaţi culoarea specificată de utilizat când se imprimă utilizând modul „două culori”, când se imprimă cu negru şi o culoare specificată. Modul „două culori” poate fi setat pentru imprimare. Această setare este reflectată în modul „două culori” pentru imprimare.
Toate culorile cromatice: Când se specifică culoarea de utilizat pentru toate culorile cromatice în afară de negru din datele de imagine.
Numai culori aproximative: Când se utilizează culoarea numai pentru culoarea specificată (sau culoarea aproximativă) şi se utilizează negru pentru toate celelalte culori cromatice din datele de imagine.
Exemplu de culori înlocuite şi setări
Când modul „două culori” este specificat pentru datele de imagine care includ culorile următoare, culorile sunt înlocuite ca mai jos.
Culori incluse în datele de imagine originale: Roşu, portocaliu, albastru, negru
Roşu specificat pentru modul „două culori”
Date de imagine
„Toate Culorile Cromatice”
„Numai culori aproximative”
Red
Red
Red
Portocaliu
Red
Red
Albastru
Red
Negru
Negru
Negru
Negru
<Ştergere automată Lucrări suspendate>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări tipărire>
Dacă această setare este setată la <Pornit> iar o lucrare este suspendată din cauza unui blocaj de hârtie etc., aparatul şterge automat lucrarea după perioada de timp specificată.
810J-07E