Afegir noves característiques a la funció de missatge visual

S'han afegit les següents característiques a la funció de missatge visual.

Amagar pantalles de missatges d'error

Fins ara, apareixien pantalles de missatges d'error si el contingut no es mostrava per alguna raó. Ara, podeu especificar que no apareguin les pantalles de missatges d'error.
1
Inicieu Remote UI (IU remota).
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal.
3
Feu clic a [License/Other]  [Visual Message Settings]  [Display Settings].
4
A [Content to Display When an Error Occurs], seleccioneu [Do not display an error message or Visual Message content].
5
Feu clic a [OK].

Configuració d'adreces d'excepció on no s'utilitza un servidor proxy

Especifiqueu les opcions de proxy en la funció de missatge visual per a que coincideixi amb la configuració a <Opcions de proxy>. Si s'estableix un proxy, és possible que el contingut especificat no aparegui. En aquest cas, podeu establir una adreça d'excepció perquè no s'utilitzi el servidor proxy.
1
Inicieu Remote UI (IU remota).
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal.
3
Feu clic a [License/Other]  [Visual Message Settings]  [Proxy Settings].
4
A [Address Without Using Proxy], introduïu les adreces per a les quals no s'utilitzarà un servidor proxy.
Podeu especificar diverses adreces separades per comes (,).
Podeu especificar fins a 255 caràcters (només codi ASCII).
5
Feu clic a [OK].
88AY-005