Konfigurace uživatelských nastavení služby Universal Print

Tato nastavení nakonfigurujte, pokud chcete spravovat uživatele ověřené pomocí ověřování uživatele a jejich přiřazené úlohy služby Universal Print. Službu Universal Print lze spustit i bez konfigurace těchto nastavení.

Nastavováno uživatelem

1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR).
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce.
3
Klikněte na [User Management]  [Authentication Management].
4
Zadejte [User Name for Universal Print:] do pole [Information for Universal Print].
Do pole [User Name for Universal Print:] zadejte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo používané v účtu služby Microsoft 365.

Nastavováno správcem

1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR).
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce.
3
Klikněte na [User Management]  [Authentication Management].
4
U uživatele, kterého chcete nastavit, klikněte na [Edit...].
Pokud není uživatel služby Universal Print zaregistrován
Klikněte na tlačítko [Add User] a zaregistrujte informace daného uživatele. Při registraci informací uživatele zadejte [User Name for Universal Print:] do pole [Information for Universal Print].
5
Zadejte [User Name for Universal Print:] do pole [Information for Universal Print].
Do pole [User Name for Universal Print:] zadejte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo používané v účtu služby Microsoft 365.
6
Klikněte na [Update].

Nastaveno správcem pomocí souboru CSV

Uživatele s funkcí ověření uživatele můžete přiřadit k účtu služby Microsoft 365, když upravíte soubor CSV.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR).
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce.
3
Klikněte na [User Management]  [Authentication Management]  [Settings for Universal Print].
4
Klikněte na [Start Exporting].
Pokud informace žádného uživatele nejsou přiřazené k účtu služby Microsoft 365, nelze nastavení nakonfigurovat pomocí souboru CSV. Klikněte na možnost [Add Association...], přidejte přiřazeného uživatele a potom klikněte na [Start Exporting].
5
Úprava exportovaného souboru CSV
Do pole „mcp_uid“ zadejte jméno zaregistrovaného uživatele.
Do pole „azureaccount_name“ zadejte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo používané v účtu služby Microsoft 365.
6
Klikněte na [Import...] a zadejte soubor upravený v kroku 5.
7
Klikněte na [Start Importing].
Pokud je metoda ověřování nastavena na [Picture Login] a možnost [User Registration Method:] je nastavena na [Register Automatically When Job Is Received], následující informace se zaregistrují jako informace uživatele pro úlohu spuštěnou účtem Microsoft 365 nazvaným „user1@example.com“.
Nastavení registrované v databázi uživatelů
Uživatelské jméno: user1@example.com
Nastavení služby Univerzální tisk
Uživatelské jméno: user1
Účet služby Microsoft 365: example.com
Informace zobrazené na přihlašovací obrazovce pro přihlášení s obrázkem
user1
example.com
Když možnost <Povolit použití @ ve jménu uživatele> nastavíte na hodnotu <Zap>, budete moci jako uživatelské jméno zaregistrovat „user1@example.com“.
Při tisku vyberte možnost „user1@example.com“ na ovládacím panelu a přihlaste se vyberte <Tisk> spusťte tisk.
88C0-004