Konfiguration af brugerindstillingerne for Universal Print

Konfigurer disse indstillinger, hvis du vil administrere brugere, der er godkendt via brugergodkendelse, og deres tilknyttede Universal Print-job. Universal Print kan stadig køres uden at konfigurere disse indstillinger.

Indstillet af brugeren

1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).
2
Klik på [Settings/Registration] på portalsiden.
3
Klik på [User Management]  [Authentication Management].
4
Angiv [User Name for Universal Print:] i [Information for Universal Print].
Angiv den e-mailadresse eller det telefonnummer, der bruges i Microsoft 365-kontoen, i [User Name for Universal Print:].

Indstillet af administratoren

1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).
2
Klik på [Settings/Registration] på portalsiden.
3
Klik på [User Management]  [Authentication Management].
4
Klik på [Edit...] for den bruger, der skal indstilles.
Hvis Universal Print-bruger ikke registreres
Klik på [Add User], og registrer brugeroplysningerne. Når du registrerer brugeroplysningerne, skal du angive [User Name for Universal Print:] i [Information for Universal Print].
5
Angiv [User Name for Universal Print:] i [Information for Universal Print].
Angiv den e-mailadresse eller det telefonnummer, der bruges i Microsoft 365-kontoen, i [User Name for Universal Print:].
6
Klik på [Update].

Angivet af administratoren ved hjælp af en CSV-fil

Du kan knytte brugere med brugergodkendelse til en Microsoft 365-konto ved at redigere en csv-fil.
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).
2
Klik på [Settings/Registration] på portalsiden.
3
Klik på [User Management]  [Authentication Management]  [Settings for Universal Print].
4
Klik på [Start Exporting].
Hvis der ikke er knyttet nogen brugeroplysninger til en Microsoft 365-konto, kan du ikke konfigurere indstillingerne ved hjælp af en csv-fil. Klik på [Add Association...], tilføj den tilknyttede bruger, og klik derefter på [Start Exporting].
5
Redigering af den eksporterede csv-fil
Angiv et registreret brugernavn i "mcp_uid".
Angiv den e-mailadresse eller det telefonnummer, der skal bruges i Microsoft 365-kontoen, i "azureaccount_name".
6
Klik på [Import...], og angiv den fil, der blev redigeret i trin 5.
7
Klik på [Start Importing].
Hvis godkendelsesmetoden er indstillet til [Picture Login], og [User Registration Method:] er indstillet til [Register Automatically When Job Is Received], registreres følgende oplysninger som brugeroplysningerne for et job, der udføres af kontoen Microsoft 365, der kaldes "bruger1@example.com".
Indstillinger, der er registreret i brugerdatabasen
Brugernavn: bruger1@example.com
Universaludskrivning-indstillinger
Brugernavn: bruger1
Microsoft 365-konto: example.com
Oplysninger, der vises på logonskærmen for billedlogon
bruger1
example.com
Hvis du indstiller <Tillad brug af @ i Brugernavn> til <Til>, kan du registrere "bruger1@example.com" som brugernavnet.
Når du udskriver, skal du vælge "bruger1@example.com" på kontrolpanelet for at logge på og vælge <Print> for at udføre printing.
88C1-004