Andere wijzigingen in de Gebruikershandleiding

De machine beheren De machine vanaf een computer beheren (Remote UI (UI op afstand)) De logboeken beheren
De OPMERKING in Starten met vastleggen in logboeken is gewijzigd (wijziging in de inhoud van het eerste opsommingsteken).
Inleiding (Over de machine) of Bijlage Opties Optionele apparatuur (Booklet Finisher voor elk product)
Er zijn beschrijvingen van de ontgrendelhendel en de papierstop aan de Booklet Finisher toegevoegd.


Faxen Ontvangen documenten automatisch doorzenden
Er is een uitleg toegevoegd voor stap 5 in Doorzendinstellingen configureren. De OPMERKING is eveneens gewijzigd.


Bijlage Systeemspecificaties Faxfunctie
De ondersteunde papierformaten voor afdrukpapier zijn gewijzigd.

Bijlage Systeemspecificaties Faxfunctie
De ondersteunde papierformaten voor afdrukpapier zijn gewijzigd.
Opslagruimte gebruiken Eenvoudige bewerkingen uitvoeren op bestanden Postvakinstellingen opgeven
De uitleg voor <Instel. URL TX> in stap 4 is gewijzigd. <Instel. URL TX> kan ook worden gebruikt voor de C3800-serie.
Inleiding (Over de machine) Hardwarespecificaties Beschikbaar papier
Er kan nu papier van 320,0x450,0 mm (SRA3) worden gebruikt voor het papiertype <Dik 7>.
Dit papiertype kan worden ingevoerd vanuit de papiertafel.

Basishandelingen Geluiden instellen
De beschrijving in "Het volume voor het verzenden/ontvangen van faxen aanpassen" is gewijzigd.
Basishandelingen Geluiden instellen
De beschrijving van  <Alarmvolume> en  <Lijnvolume> in Stap 2 van "Het volume voor het verzenden/ontvangen van faxen aanpassen" is gewijzigd.
Koppelen aan mobiele apparaten  De machine via toepassingen gebruiken
De beschrijving van Chrome OS is toegevoegd.
Bijlage  MEAP  MEAP-toepassingen beheren
De beschrijving in " [MEAP Application Management]" van stap 3 is gewijzigd (de beschrijving van de onderste rij van de tabel onder het tweede opsommingsteken is gewijzigd).
Bijlage  Systeemspecificaties  Systeemomgeving
De mailserversoftware is gewijzigd (het vijfde en zesde opsommingsteken zijn gewijzigd).
Basishandelingen Het aanraakscherm aanpassen Veelgebruikte instellingen en bestemmingen opslaan als persoonlijke/gedeelde knoppen op het <Home>-scherm Persoonlijke/gedeelde knoppen opslaan
De beschrijving van "Importeren/exporteren van de geregistreerde knoppen" in onderstaande OPMERKING is gewijzigd (beschrijving in het tweede opsommingsteken gewijzigd).
Afdrukken van Verschillende afdrukmethoden Bestanden naar een map kopiëren om af te drukken ('hot folder')
De beschrijving in stap 3 van "Een 'hot folder' toevoegen" is gewijzigd (wijziging in beschikbare items).
Afdrukken van Verschillende afdrukmethoden Bestanden naar een map kopiëren om af te drukken ('hot folder')
De OPMERKING in stap 5 van "Bestanden naar een 'hot folder' opslaan om af te drukken"  "Wanneer geopend via WebDAV" is gewijzigd (beschrijving in het tweede opsommingsteken gewijzigd).
Koppelen aan mobiele apparaten  Verbinding maken met mobiele apparaten  Direct verbinden
De titel van "Verbinding maken met Bluetooth" in "Directe verbinding maken (Toegangspuntmodus)" is gewijzigd ("(iOS)" is verwijderd).
Koppelen aan mobiele apparaten  AirPrint gebruiken
Het scherm en de beschrijving in stap 4 in "AirPrint-instellingen configureren" "Instellingen configureren via de Remote UI (UI op afstand)" zijn gewijzigd zoals hieronder weergegeven.
Het item [Display Errors for AirPrint] is toegevoegd aan het scherm.
Het item [Display Errors for AirPrint] is toegevoegd aan de beschrijving.
Koppelen aan mobiele apparaten Google Cloudprinter gebruiken
U kunt niet printen via Google Cloud Print, want de ondersteuning voor Google Cloud Print is beëindigd.
De machine beheren  Gebruikers beheren  Andere handige functies voor persoonlijke-verificatiebeheer gebruiken  Instellen van afdelings-ID-beheer
De inleiding is gewijzigd.
Instellingen/Registratie Tabel Instellingen/Registratie Voorkeuren Netwerk
De waarde van <Prefixlengte> is gewijzigd (minimumwaarde gewijzigd in 1).
Instellingen/Registratie Tabel Instellingen/Registratie Voorkeuren Netwerk
De waarde van <Prefixlengte> is gewijzigd (minimumwaarde gewijzigd in 1).
Instellingen/Registratie Tabel Instellingen/Registratie Voorkeuren Volume-instellingen
<Inkomend fax belsignaal> is verwijderd uit "Item".
Onderhoud  Rapporten en lijsten afdrukken
De OPMERKING van "Een lijst met gebruiksgeschiedenis afdrukken"  "Opslaglogboek" is gewijzigd (wijziging van de beschrijving in het vierde opsommingsteken).


Bijlage  Systeemspecificaties  Printerfuncties
De beschrijving in "Functies die met elke paginabeschrijvingstaal en bestandsindeling kunnen worden gebruikt" is gewijzigd (de beschrijving van de tweede aantekening is gewijzigd).
Kopiëren  Basisbewerkingen voor kopiëren
In stap 4 zijn verdere aanvullende verklaringen toegevoegd voor stap 3 van "Beeldkwaliteit van kopieën aanpassen"  "Aanpassen van de densiteit van de achtergrond van kopieën" (tweede en derde opsommingsteken toegevoegd).
Bijlage  Systeemspecificaties  Systeemopties
De beschrijving in "Kit voor spiegelen van HDD-gegevens" is gewijzigd.
Instellingen/Registratie  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Versch. papierformaten voor opvangblad>
De beschrijving van "OPMERKING" is gewijzigd (de beschrijving van het derde opsommingsteken is verwijderd).
Instellingen/Registratie  <Voorkeuren>  <Papierinstellingen>
Er is een OPMERKING toegevoegd aan <Std.instell. l. papiertafel>.
Basishandelingen Het opvangblad voor voorbedrukt papier opgeven
De beschrijving in "Beschikbare functies per uitvoerlade en standaardprioriteit" is gewijzigd zoals hieronder weergegeven.
"3 Way Unit-D" is verwijderd uit de lijst "Apparaatconfiguratie" in elk item.
"Staple Finisher-AA" is verwijderd uit "Apparaatconfiguratie".
Instellingen/Registratie  Tabel Instellingen/Registratie  Stel bestemming in
De opmerkingen onder de tabel zijn gewijzigd (beschrijving voor *2 gewijzigd).
Instellingen/Registratie  <Voorkeuren>  <Papierinstellingen>
De beschrijving onder de schermovergangsprocedure voor <Std.instell. l. papiertafel> is gewijzigd (beschrijving in het tweede opsommingsteken gewijzigd).
Instellingen/Registratie<Functie-instellingen><Algemeen>
De OPMERKING is gewijzigd (eerste opsommingsteken is verwijderd).
Instellingen/Registratie  <Voorkeuren>  <Papierinstellingen>
De OPMERKING van "<Std.instell. l. papiertafel>" is gewijzigd (beschrijving van het vierde opsommingstekens gewijzigd).
Instellingen/Registratie  <Voorkeuren>  <Papierinstellingen>
De OPMERKING van "<Std.instell. l. papiertafel>" is gewijzigd (beschrijving van het vierde opsommingstekens gewijzigd).
Instellingen/Registratie  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>
De beschrijving van "<Gebruik bewegingssensor>" is gewijzigd (beschrijving boven tabellen gewijzigd).
Instellingen/Registratie  Tabel Instellingen/Registratie  Functie-instellingen  Printer  Aangepaste instellingen
De standaardinstelling voor <Lijnverfijning> is gewijzigd (standaardinstelling gewijzigd naar <Aan>).
Instellingen/Registratie  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Versch. papierformaten voor opvangblad>
De beschrijving in "OPMERKING" is gewijzigd (de beschrijving van het derde opsommingsteken is verwijderd).
Instellingen/Registratie  <Voorkeuren> <Papierinstellingen>
De OPMERKING van "<Std.instell. l. papiertafel>" is gewijzigd (beschrijving van het vierde opsommingstekens gewijzigd).
Bijlage  Technische gegevens hardware  High Capacity Cassette Feeding Unit-D
De waarde van "Capaciteit papierladen" is gewijzigd (waarde gewijzigd naar "2.000 vellen").
88C3-00Y