Muutokset toisiosiirtojännitteeseen

Tallennetulle muokatulle paperille tulostetut kuvat saattavat olla himmeitä tai epäsäännöllisiä tavalliselle paperille tulostettuihin kuviin verrattuna. Jos tämä tapahtuu, voit skannata tulostetun kaavion ja muuttaa toisiosiirtojännitettä (jännitettä, joka siirtää väriaineen paperille).
Kohdassa <Toisiosiirtojännitteen säätö> tehdyt säädöt saattavat vaikuttaa <Säädä kuvan paikka> -asetukseen. Säädä <Säädä kuvan paikka> tarvittaessa uudelleen.

Kaavion määrittäminen/tulostus

Voit säätää toisiosiirtojännitettä tulostamalla ensin kaaviosivun.
1
Valitse (Asetukset/Tallennus).
2
Paina <Yleisasetukset>  <Paperiasetukset>  <Paperityypin hallinta-asetukset>.
3
Valitse tallennettu muokattu paperi.
4
Paina <Tiedot/Muokkaa>.
5
Valitse <Muuta> kohdassa <Toisiosiirtojännitteen säätö>.
6
Valitse toisiosiirtojännitteen säätötapa.
Valitse <Älä käytä skanneria>, kun haluat katsoa kaaviotulostetta, selvittää ihanteellisen kohdan ja tehdä säädöt manuaalisesti.
Valitse <Käytä skanneria>, kun haluat skannata kaaviotulosteen ja tunnistaa ihanteellisen kohdan ja tehdä säädöt automaattisesti.
Jos valitsit <Käytä skanneria> -vaihtoehdon, käyttökelpoiset paperikoot ovat A3, A4, 11" x 17" ja LTR.
7
Paina <Kaavion tulostusasetuks.>.
8
Määritä tulostettavan kaavion asetukset ja valitse <Seuraava>.
<Kaavion tulostustyyppi>
Tee hienosäätöjä valitsemalla <Hienosäätö> tai <Karkeasäätö>, jos pitää tehdä suuria säätöjä.
Jos valitsit <Hienosäätö>, laite tulostaa kaavion, jonka säätöväli on ±1.
Jos valitsit <Karkeasäätö>, laite tulostaa kaavion, jonka säätöväli perustuu laitteen tilaan.
<Tulostuspuoli>
Valitse puoli, jonka toisiosiirtojännitettä säädetään.
Valitse seuraavissa tilanteissa <Vain etupuoli>.
Jos <2. sivu 2- puol. arkista> -asetus on <Kyllä> muokatulle paperille.
Jos lisäsit paperia monitoimitasolle ja valitsit <2. sivu 2- puol. arkista> kohdassa <Paperityyppi>.
Jos valitset tyypin <2-puol.>, katso "Käyttöopas"-julkaisun kohdasta "Johdanto (tietoja laitteesta)"  "Käytettävissä oleva paperi" paperit, joita voidaan käyttää kaavioissa.
9
Valitse paperikasetti, johon on lisätty muokatun paperityypin mukaista paperia  valitse <OK>.
10
Valitse <Kaavion tulostus> tai <Kaavion tulos tus-/skann.>.
Jos valitsit <Käytä skanneria> vaiheessa 2, valitse <Aloita tulostus>.
Kaavio tulostetaan.

Toisiosiirtojännitteen säätö

Säädä toisiosiirtojännitettä kaaviotulosteen perusteella. Menettely määräytyy kohdan "Kaavion määrittäminen/tulostus” vaiheessa 2 valitun toisiosiirtojännitteen säätötavan perusteella.

Jos valitsit <Älä käytä skanneria>

Etsi ihanteellinen kohta kaaviosta silmämääräisesti ja säädä toisiosiirtojännitettä.
1
Katso optimaalinen kohta kaaviotulosteesta.
Nykyisillä asetuksilla kaavionumerot tulostetaan magentanvärisinä.
Tarkista kaavio, kun kasvatat negatiivisia arvoja peräjälkeen positiivisiksi. Kun saavutat kohdan, jossa tiheys kohdassa vaikuttaa yhtenäiseltä (esimerkissä -8), vertaa sitä kohtaan, jonka arvo on kahta suurempi (esimerkissä -7 ja -6) ja valitse arvo, joka on mielestäsi ihanteellinen.
Etupuoli on se puoli, jossa kaavionumeron vieressä on yksi asteriski (*).
Kun valittujen numeroiden välillä ei näytä olevan eroa, valitse kolmesta arvosta keskimmäinen (esimerkissä -7).
2
Syötä kaaviosta vahvistettu numero <Toisiosiirtojännitteen säätö> -näyttöön.
Valitse <Etupuoli> tai <Taustapuoli> ja syötä numero käyttämällä <-> tai <+>.
Säädä <Taustapuoli>-arvoa seuraavissa tilanteissa.
Jos <2. sivu 2- puol. arkista> -asetus on <Kyllä> muokatulle paperille.
Jos lisäsit paperia monitoimitasolle ja valitsit <2. sivu 2- puol. arkista> kohdassa <Paperityyppi>.
3
Paina <OK>.

Jos valitsit <Käytä skanneria>

Skannaamalla kaavion skannerissa voit tunnistaa ihanteellisen kohdan automaattisesti.
1
Aseta kaavio valotuslasille.
Aseta kaavio noudattamalla näytön ohjeita.
2
Sulje syöttölaite ja valitse <Aloita skann.>.
Kaavio skannataan.
Jos kaavio tulostettiin kaksipuolisena, aseta kaavion toinen puoli valotuslasille ja valitse uudelleen <Aloita skann.>.
Erikoispaperin skannaaminen ei ehkä onnistu. Näitä ovat esimerkiksi värillinen paperi, piirtoheitinkalvot, valmiiksi rei’itetty paperi ja tarrat. Kun haluat skannata erikoispaperia, valitse <Älä käytä skanneria> ja tee säädöt manuaalisesti.
3
Avaa syöttölaite ja poista kaavio.
4
Paina <OK>.
88C2-00C