Muutoksia toimintoihin

Tässä osassa kuvaillaan koneen toimintoihin liittyvät muutokset.
88C2-002