Muutoksia palvelintietojen rekisteröintiin

Tuki IP-osoitteiden toimialueiden määrittämiseen määritettäessä Active Directory -palvelinautentikointia

Kun määrität Active Directory -toimialuetta manuaalisesti, nyt voit määrittää IPv4-osoitteen isäntänimen sijaan. Pääset Active Directory -palvelimeen syöttämällä isäntänimen tai IPv4-osoitteen
88C2-008