Konfigurowanie ustawień użytkownika usługi Uniwersalny wydruk

Skonfiguruj te ustawienia jeśli chcesz zarządzać uwierzytelnionymi użytkownikami poprzez opcję Uwierzytelniania użytkownika i powiązanych z nimi zadań drukowania usługi Uniwersalny wydruk. Z Uniwersalny wydruk można nadal korzystać bez konfiguracji tych ustawień.

Ustawione przez użytkownika

1
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
2
Naciśnij na [Settings/Registration] na stronie głównej.
3
Kliknij [User Management]  [Authentication Management].
4
Wprowadź [User Name for Universal Print:] w [Information for Universal Print].
W polu [User Name for Universal Print:] wprowadź adres email lub numer telefonu użyty do konta Microsoft 365.

Ustawione przez administratora

1
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
2
Naciśnij na [Settings/Registration] na stronie głównej.
3
Kliknij [User Management]  [Authentication Management].
4
Kliknij [Edit...] przy użytkowniku, którego ustawienia chcesz wprowadzić.
Jeśli użytkownik usługi Uniwersalny wydruk nie jest zarejestrowany
Kliknij [Add User] i zarejestruj informacje użytkownika. Rejestrując informacje użytkownika, wprowadź [User Name for Universal Print:] w polu [Information for Universal Print].
5
Wprowadź [User Name for Universal Print:] w [Information for Universal Print].
W polu [User Name for Universal Print:] wprowadź adres email lub numer telefonu użyty do konta Microsoft 365.
6
Kliknij [Update].

Ustawione przez Administratora używanie pliku CSV

Możesz powiązać użytkowników Uwierzytelniania użytkownika z kontem usługi Microsoft 365, edytując plik CSV.
1
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
2
Naciśnij na [Settings/Registration] na stronie głównej.
3
Kliknij kolejno [User Management]  [Authentication Management]  [Settings for Universal Print].
4
Kliknij [Start Exporting].
Jeżeli nie ma informacji użytkownika powiązanej z kontem Microsoft 365, nie możesz skonfigurować ustawień korzystając z pliku CSV. Kliknij przycisk [Add Association...], dodaj powiązanego użytkownika, a następnie kliknij przycisk [Start Exporting].
5
Edytowanie wyeksportowanego pliku CSV
Wprowadź zarejestrowaną nazwę użytkownika w "mcp_uid".
W „azureaccount_name” wprowadź adres email lub numer telefonu użyty do konta Microsoft 365.
6
Naciśnij na [Import...] i określ plik do edycji w kroku 5.
7
Kliknij [Start Importing].
Jeżeli wybraną metodą uwierzytelniania jest [Picture Login], a dla opcji [User Registration Method:] wybrano ustawienie [Register Automatically When Job Is Received], wtedy jako dane użytkownika dla zadania wykonywanego przez konto Microsoft 365 o nazwie „user1@example.com” zostaną zapisane następujące informacje.
Ustawienia zapisane w bazie danych użytkowników
Nazwa użytkownika: user1@example.com
Ustawienia Drukowanie uniwersalne
Nazwa użytkownika: user1
Konto Microsoft 365: example.com
Dane wyświetlane na ekranie Logowanie obrazkiem
user1
example.com
Ustawienie <Zezwól na użycie @ w nazwie użytkownika> na <Włącz> umożliwia zarejestrowanie „user1@example.com” jako nazwy użytkownika.
Aby zalogować się w celu wykonania wydruku, wybierz za pomocą panelu sterowania pozycję „user1@example.com” wybierz <Drukuj> aby przeprowadzić drukowanie.
88C4-004