Canvi dels serveis d'inici de sessió

L'aplicació per implementar l'autenticació d'usuaris es diu "Servei d'inici de sessió". L'equip està configurat per utilitzar l'autenticació d'usuaris (gestió d'autenticació personal) per defecte per al servei d'inici de sessió. Si voleu fer servir l'autenticació d'ID de departament, canvieu el servei d'inici de sessió a l'SMS.

Canvi del servei d'inici de sessió

1
Inicieu sessió en Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remota)
2
Feu clic a [Service Management Service] a la pàgina del portal.
3
Feu clic a [System Application Management] [Start], a [SMS Installer Service (Password Authentication)].
L'estat passa a ser [Started].
4
Feu clic a [Enhanced System Application Management]  [Switch], a [DepartmentID Authentication].
L'estat passa a ser [Start after Restart].
5
Reinicieu l'equip. Reinici de l'equip
L'equip es reinicia i es reflecteixen les opcions canviades.
Quan s'inicia l'autenticació d'ID de departament
Si feu clic a [Service Management Service] a la pàgina de portal de Remote UI (IU remota), apareixerà la pantalla d'inici de sessió de l'SMS. Per motius de seguretat, l'equip està configurat per no permetre l'inici de sessió amb la contrasenya predeterminada destinada a l'SMS. Premeu  (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de contrasenya>  establiu temporalment <Permetre ús de contrasenya predet. per accés remot> en <On>.
Després d'iniciar sessió a l'SMS amb la contrasenya predeterminada, restabliu el nivell original de seguretat canviant la contrasenya predeterminada i restablint <Permetre ús de contrasenya predet. per accés remot> a <Off>.
"MeapSmsLogin" és la contrasenya d'inici de sessió per a l'SMS. Si inicieu sessió amb "MeapSmsLogin", apareixerà la pantalla per canviar la contrasenya. Per motius de seguretat, seguiu les instruccions de la pantalla per canviar la contrasenya.
La contrasenya per a l'SMS es pot canviar amb l'opció [Change Password] a [System Management].
Assegureu-vos de no oblidar la contrasenya. En cas contrari, no podreu accedir a SMS. En aquest cas, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
Retorn a l'autenticació d'usuaris
Seleccioneu [Enhanced System Application Management] [User Authentication], feu clic a [Switch] i reinicieu l'equip. Si no fareu servir SMS Installer Service (Password Authentication), seleccioneu [System Application Management] [SMS Installer Service (Password Authentication)] després de reiniciar l'equip i, a continuació, feu clic a [Stop].

Configuració per utilitzar l'autenticació d'ID de departament

Quan implementeu la gestió d'ID de departament amb l'autenticació d'ID de departament, assegureu-vos que l'administrador (administrador del sistema) gestioni els ID de departament i els PIN. Per millorar la seguretat, inicieu sessió amb l'ID de l'administrador del sistema i assegureu-vos de canviar l'ID i el PIN de l'administrador del sistema.
Els usuaris poden ser administradors o usuaris generals en funció de si s'han establert la gestió d'identificadors de departament i les opcions de l'administrador del sistema, com s'indica a continuació.
Gestió d'identificadors de departament
Opcions de l'administrador del sistema
Administrador
Usuaris generals
On
Estb
Administrador del sistema
Usuaris autenticats amb un ID de departament i un PIN no vàlid com a administrador del sistema
No especificat
Usuaris autenticats amb un ID de departament i un PIN
Cap
Off
Estb
Administrador del sistema
Usuaris que no siguin l'administrador del sistema
No especificat
Tots els usuaris
Cap

Canvi de l'ID i el PIN de l'administrador del sistema

Activació de la gestió d'ID de departament

Operació d'inici de sessió quan la gestió d'ID de departament amb l'autenticació d'ID de departament està activada

Implementació de restriccions de funció i gestió dels usuaris

9HKS-106