Gestió de les aplicacions MEAP

A més de verificar els detalls i canviar les opcions, també podeu actualitzar o desinstal·lar les aplicacions MEAP fent servir l'SMS des de Remote UI (IU remota).
Quan treballeu a la pantalla SMS, no feu servir el botó [Back] del navegador web. La pantalla SMS podria funcionar malament.
1
Inicieu sessió en Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remota)
2
Feu clic a [Service Management Service] a la pàgina del portal.
3
Configureu les opcions a la pantalla SMS.
[Device Serial Number: <Serial Number>]
Es mostra el número de sèrie de l'equip. Utilitzeu aquest número quan adquiriu el fitxer de llicència. Adquisició del fitxer de llicència
Menú
Si feu clic en un element, s'obre la pàgina de gestió de l'element.
[MEAP Application Management]: La gestió d'aplicacions MEAP instal·lades es duu a terme principalment en aquesta pàgina.
[Install MEAP Application]: Apareix una pàgina per a la instal·lació i actualització de les aplicacions MEAP. Instal·lació de les aplicacions MEAP
[System Management]: Apareix una pàgina per gestionar aplicacions i informació relacionada amb el sistema MEAP.
[Resource Information]
Mostra la quantitat d'ús, la quantitat restant i el percentatge d'ús de l'espai del dispositiu d'emmagatzematge, a més de la memòria ocupada per una aplicació MEAP i les aplicacions de sistema.
[MEAP Application Management]
Mostra el nom i la versió d'una aplicació MEAP, la data d'actualització, l'estat operatiu i l'estat de la llicència.
Si feu clic al nom d'una aplicació MEAP, podeu visualitzar informació detallada com el nom de l'empresa i la quantitat de memòria utilitzada per a cada aplicació. Aquí es gestiona la llicència. Gestió de llicències d'aplicacions MEAP
Pel què fa a l'estat operatiu, apareix una de les següents opcions.
Si feu clic al botó [Start] / [Stop] situat al cantó dret de l'estat operatiu, podeu iniciar/aturar l'ús de l'aplicació MEAP.
Si feu clic a [Uninstall], l'aplicació MEAP es desinstal·la.
Pel què fa a l'estat de la llicència, apareix una de les següents opcions.
[To Portal]/[Log Out]
Feu clic en aquesta opció per visualitzar la pàgina de portal de Remote UI (IU remota) o la pantalla d'inici de sessió de Remote UI (IU remota).
Inici o aturada de l'ús d'una aplicació MEAP
Configuració de la informació d'autenticació de l'aplicació MEAP
Desinstal·lació d'una aplicació MEAP
4
Quan acabeu l'operació, feu clic a [Log Out].
Quan tanqueu l'SMS, assegureu-vos de tancar la sessió. Si tanqueu el navegador web sense tancar la sessió, no podreu fer servir l'SMS durant un temps.
9HKS-104