Desament d'una destinació en un botó d'accés ràpid

És convenient desar una destinació utilitzada freqüentment en un botó d'accés ràpid. Això us permet especificar ràpidament una destinació només prement un botó. A més de desar un número de fax o una adreça de correu electrònic en un botó d'accés ràpid, també podeu desar una ubicació de carpeta de servidor de fitxers (adreça IP i camí) per utilitzar-los quan desen dades llegides.
1
Premeu <Opcions dest./reenv.>. La pantalla <Inici>
2
Premeu <Desar accés ràpid>.
3
Seleccioneu el número d'accés ràpid per desar-hi la destinació i premeu <Desar/Editar>.
S'assigna un número de tres dígits (de 001 a 200) a cada botó d'accés ràpid. També podeu crear un botó d'accés ràpid si premeu  i introduïu el número de tres dígits amb les tecles numèriques.
4
Seleccioneu les funcions que vulgueu desar.
Seleccioneu les funcions que s'utilitzaran per a la destinació entre <Fax>, <Correu electrònic>, <I-fax> o <Fitxer>. Desament de destinataris a la llibreta d'adreces
5
Premeu <Nom>  introduïu el nom de la destinació i premeu <Bé>.
6
Premeu <Nom del botó d'accés ràpid>  introduïu el nom del botó d'accés ràpid que cal visualitzar i premeu <Bé>.
7
Configureu les opcions segons les funcions seleccionades al pas 4.
Per obtenir més informació sobre les opcions, vegeu el pas 7 a Desament de destinataris a la llibreta d'adreces.
8
Premeu <Bé>  <Tancar>.
Les destinacions desades en botons d'accés ràpid es poden combinar en un grup i desar com a una sola destinació. Per obtenir detalls, vegeu Desament d'un grup en un botó d'accés ràpid.
Per canviar o esborrar la informació de les destinacions desades en botons d'accés ràpid, vegeu Edició de les destinacions desades en botons d'accés ràpid.
Les destinacions emmagatzemades als botons d'accés ràpid també apareixen a la Llibreta d'adreces local.
CONSELLS
Si el servidor LDAP ja s'ha desat a l'equip (Desament del servidor LDAP), podeu cercar destinacions i desar-les en botons d'accés ràpid. Premeu <Opcions dest./reenv.>  <Desar accés ràpid>  seleccioneu el botó d'accés ràpid que vulgueu desar  premeu <Desar/Editar>  <Servidor LDAP> i cerqueu destinacions amb <Cercar per condicions> o <Cercar per nom>. Després de confirmar la configuració de la destinació, premeu <Nom del botó d'accés ràpid>  introduïu el nom d'accés ràpid que vulgueu mostrar  i premeu <Bé>.
Si el nom d'usuari i la contrasenya són correctes, però el resultat de cerca és buit, comproveu la configuració de l'hora del servidor LDAP i de l'equip. Si l'opció de temps entre el servidor LDAP i l'equip difereix en cinc minuts o més, no es pot portar a terme una cerca.
A diferència de la llibreta d'adreces, no podeu seleccionar més d'una destinació alhora per desar-la.
Només podeu obtenir noms i números/adreces de fax mitjançant el servidor LDAP. Podeu registrar altres dades de <Detalls/Editar> com calgui.
Com desar una adreça des de l'historial d'enviament
Podeu desar una destinació en un botó d'accés ràpid des dels registres de treballs enviats a la pantalla <Monitor estat>. Això estalvia la tasca d'introduir manualment un número de fax i altres dades d'informació de destinació i contribueix a evitar que es transmeti informació de destinació desada de manera incorrecta. Si especifiqueu una adreça als registres de treball desats, premeu <Desar destinació>  <Accés ràpid>, perquè es mostri una pantalla en què desar diversos elements d'informació de destinació en un botó d'accés ràpid.
Comprovació de l'estat i el registre de documents enviats i rebuts
Comprovació de l'estat i el registre de documents llegits
9HKS-073