Paper admès

Els tipus de paper que es poden utilitzar amb aquest equip apareixen a la taula següent.
Per veure els tipus de paper disponibles amb les opcions indicades, vegeu les especificacions de les opcions corresponents.
A més a més, seguiu les precaucions pel que fa a l'ús del paper.

Mides de paper compatibles

Mides de paper
Origen de paper (estàndard)
Origen de paper (opcional)
Dipòsit de paper
Calaix de paper
Safata multiús
POD Deck Lite-C
Paper Deck Unit-E
Document Insertion Unit-R
Document Insertion / Folding Unit-K
A4
A4R
-
-
A3
-
-
A5
-
-
-
-
A5R
-
-
-
-
A6R
-
-
-
-
-
B4
-
-
B5
B5R
-
-
305x457 mm
-
-
320x450 mm (SRA3)
-
-
330x483 mm
-
-
16K
-
-
-
16KR
-
-
-
-
8K
-
-
-
LTR
LTRR
-
-
LGL
-
-
11 x 17
-
-
STMTR
-
-
-
-
EXEC
-
-
Mida lliure
(de 100 mm x 148 mm a 330,2 mm x 487,7 mm)
-
-
*1
-
-
-
-
Mida personalitzada
(de 90 mm x 148 mm a 330,2 mm x 487,7 mm)*2
-
*1
-
-
No.10 (COM10)
-
*3
*4
-
-
-
ISO-C5
-
*4
-
-
-
DL
-
*3
*4
-
-
-
Monarch
-
*3
*4
-
-
-
Nagagata 3
-
*4
-
-
-
Yougatanaga 3
-
*3
*4
-
-
-
Kakugata 2
-
*4
-
-
-
*1 Amb la Long Sheet Tray-B instal·lada, podeu utilitzar paper llarg amb una amplada de fins a 1300 mm. Opcions
*2 Les mides de paper personalitzades varien segons l'origen del paper i la destinació de sortida. Per obtenir detalls, vegeu "Mides de paper disponibles per a la sortida/l'alimentació".
*3 Cal la Envelope Feeder Attachment-F opcional.
*4 Cal la Envelope Feeder Attachment-G opcional.

Mides de paper disponibles per a la sortida/l'alimentació

Com s'indica a continuació, les mides de paper personalitzades varien segons l'origen del paper i la destinació de sortida.
Per a paper normal
Origen de paper
Destinació de sortida
Copy Tray-R
Staple Finisher-AG
Booklet Finisher-AG
Staple Finisher-AC
Booklet Finisher-AC
Calaix de paper
De 139,7 mm x 182,0 mm a 330,2 mm x 487,7 mm
Safata multiús
De 90,0 mm x 148,0 mm a 330,2 mm x 487,7 mm
De 100,0 mm x 148,0 mm a 330,2 mm x 487,7 mm
POD Deck Lite-C
De 139,7 mm x 148,0 mm a 330,2 mm x 487,7 mm
Document Insertion Unit-R
De 182,0 mm x 182,0 mm a 330,2 mm x 487,7 mm
Per a sobres
Origen de paper
Destinació de sortida
Copy Tray-R
Staple Finisher-AG
Booklet Finisher-AG
Staple Finisher-AC
Booklet Finisher-AC
Calaix de paper
De 98,0 mm x 148,0 mm a 330,2 mm x 487,7 mm
De 100,0 mm x 148,0 mm a 330,2 mm x 487,7 mm
De 98,0 mm x 148,0 mm a 330,2 mm x 487,7 mm
Safata multiús
De 90,0 mm x 148,0 mm a 330,2 mm x 487,7 mm
De 100,0 mm x 148,0 mm a 330,2 mm x 487,7 mm
de 90,0 mm x 148,0 mm a 330,2 mm x 487,7 mm*1
POD Deck Lite-C
Les mides de paper personalitzades no estan disponibles.
Document Insertion Unit-R
Les mides de paper personalitzades no estan disponibles.
*1 Quan hi ha instal·lat el Document Insertion / Folding Unit-K: De 98,0 mm x 148,0 mm a 330,2 mm x 487,7 mm
Mides de paper compatibles amb aquest equip
Vores "vertical" i "horitzontal" del paper

Tipus de paper compatibles

En aquest equip es pot utilitzar paper sense clor.
Tipus de paper
Gramatge del paper
Origen de paper (estàndard)
Origen de paper (opcional)
Dipòsit de paper
Calaix de paper
Safata multiús
POD Deck Lite-C
Paper Deck Unit-E
Document Insertion Unit-R
Document Insertion / Folding Unit-K
Fi 2
De 52 a 59 g/m2
Fi 1
De 60 a 63 g/m2
Normal 1
De 64 a 75 g/m2
Normal 2
De 76 a 90 g/m2
Normal 3
De 91 a 105 g/m2
Gruixut 1
De 106 a 128 g/m2
Gruixut 2
De 129 a 150 g/m2
Gruixut 3
De 151 a 163 g/m2
Gruixut 4
De 164 a 180 g/m2
Gruixut 5
De 181 a 220 g/m2
Gruixut 6
De 221 a 256 g/m2
-
Gruixut 7
De 257 a 300 g/m2
-
-
-
-
Gruixut 8
De 301 a 325 g/m2
-
-
-
-
-
Gruixut 9
De 326 a 350 g/m2
-
-
-
-
-
Reciclat 1 *1
De 64 a 75 g/m2
Reciclat 2 *1
De 76 a 90 g/m2
Reciclat 3 *1
De 91 a 105 g/m2
Preperforat 1
De 64 a 75 g/m2
-
Preperforat 2
De 76 a 90 g/m2
-
Transparència *2
De 91 a 180 g/m2
-
-
-
Etiquetes
De 118 a 185 g/m2
-
-
-
-
-
Separadors 1 *3
De 91 a 105 g/m2
-
-
Separadors 2 *3
De 106 a 128 g/m2
-
-
Separadors 3 *3
De 129 a 180 g/m2
-
-
Separadors 4 *3
De 181 a 220 g/m2
-
-
Color 1
De 64 a 75 g/m2
Color 2
De 76 a 90 g/m2
Paper capçalera 1
De 64 a 75 g/m2
Paper capçalera 2
De 76 a 90 g/m2
Paper capçalera 3
De 91 a 105 g/m2
Paper capçalera 4
De 106 a 128 g/m2
Paper capçalera 5
De 129 a 150 g/m2
Paper capçalera 6
De 151 a 163 g/m2
Paper capçalera 7
De 164 a 180 g/m2
Opac
De 76 a 105 g/m2
Vegetal *4*5
De 64 a 90 g/m2
-
Estucat 1 a 1 cara *5
De 106 a 128 g/m2
-
-
-
Estucat 2 a 1 cares *5
De 129 a 150 g/m2
-
-
-
Estucat 3 a 1 cares *5
De 151 a 163 g/m2
-
-
-
Estucat 4 a 1 cares *5
De 164 a 180 g/m2
-
-
-
Estucat 5 a 1 cares *5
De 181 a 220 g/m2
-
-
-
Estucat 6 a 1 cares *5
De 221 a 256 g/m2
-
-
-
Estucat 7 a 1 cares *5
De 257 a 300 g/m2
-
-
-
-
Estucat 8 a 1 cares *5
De 301 a 325 g/m2
-
-
-
-
-
Estucat 9 a 1 cares *5
De 326 a 350 g/m2
-
-
-
-
-
Estucat 1 a 2 cares *5
De 106 a 128 g/m2
-
-
-
Estucat 2 a 2 cara *5
De 129 a 150 g/m2
-
-
-
Estucat 3 a 2 cares *5
De 151 a 163 g/m2
-
-
-
Estucat 4 a 2 cares *5
De 164 a 180 g/m2
-
-
-
Estucat 5 a 2 cares *5
De 181 a 220 g/m2
-
-
-
Estucat 6 a 2 cares *5
De 221 a 256 g/m2
-
-
-
Estucat 7 a 2 cares *5
De 257 a 300 g/m2
-
-
-
-
Estucat 8 a 2 cares *5
De 301 a 325 g/m2
-
-
-
-
-
Estucat 9 a 2 cares *5
De 226 a 350 g/m2
-
-
-
-
-
Estucat mat 1 *5
De 106 a 128 g/m2
-
-
-
Estucat mat 2 *5
De 129 a 150 g/m2
-
-
-
Estucat mat 3 *5
De 151 a 163 g/m2
-
-
-
Estucat mat 4 *5
De 164 a 180 g/m2
-
-
-
Estucat mat 5 *5
De 181 a 220 g/m2
-
-
-
Estucat mat 6 *5
De 221 a 256 g/m2
-
-
-
Estucat mat 7 *5
De 257 a 300 g/m2
-
-
-
-
Estucat mat 8 *5
De 301 a 325 g/m2
-
-
-
-
-
Estucat mat 9 *5
De 326 a 350 g/m2
-
-
-
-
-
Gofrat 1 *5
De 106 a 128 g/m2
-
-
-
Gofrat 2 *5
De 129 a 150 g/m2
-
-
-
Gofrat 3 *5
De 151 a 163 g/m2
-
-
-
Gofrat 4 *5
De 164 a 180 g/m2
-
-
-
Gofrat 5 *5
De 181 a 220 g/m2
-
-
-
Gofrat 6 *5
De 221 a 256 g/m2
-
-
-
Gofrat 7 *5
De 257 a 300 g/m2
-
-
-
-
Sobre
De 76 a 105 g/m2
-
-
-
-
Targeta postal
De 181 a 220 g/m2
-
-
-
-
*1 Podeu utilitzar paper reciclat 100%.
*2 Podeu utilitzar A4, A4R, LTR o transparències LTRR.
*3 Podeu utilitzar paper de mida A4 o LTR.
*4 No es poden utilitzar determinats tipus de paper vegetal.
*5 Quan carregueu aquest tipus de paper a la safata multiús, carregueu-hi només un full alhora.

Paper disponible per a les còpies i impressions a dues cares

A l'hora de copiar o imprimir a doble cara, utilitzeu paper que compleixi els requisits següents.
Mida del paper:
330 mm x 483 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm x 457 mm, A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, 11" x 17", LGL, LTRR, LTR, STMTR, EXEC, 8K, 16KR, 16K, i Mida Personalitzada (139,7 mm x 182 mm a 330,2 mm x 487,7 mm)
Tipus de paper:
Fi 1 a Fi 2, Normal 1 a Normal 3, Gruixut 1 a Gruixut 5, Color 1 a Color 2, Reciclat 1 a Reciclat 3, Estucat a 1 cara 1 a Estucat a 1 cara 5, Estucat a 2 cares 1 a Estucat a 2 cares 5, Estucat mat 1 a Estucat mat 5, Gofrat 1 a Gofrat 5, Preperforat 1 a Preperforat 2, Opac i Capçalera 1 a Color 7
Gramatge del paper:
De 52 g/m2 a 220 g/m2
Si voleu utilitzar un altre tipus de paper, feu servir <2a cara full a doble cara> per copiar o imprimir a l'altra cara.

Paper no disponible per a acabats

Les funcions d'acabat no estan disponibles a l'hora de fer còpies o imprimir en paper de mida lliure o personalitzada, transparències, paper vegetal, etiquetes o sobres.

Ús del paper gruixut per al mode Quadern

Si feu servir el paper Gruixut 6 per a una tapa de <Quadern>, podeu copiar o imprimir a <Portada> i <Contraportada>.

Mides de paper que es detecten automàticament

Calaix de paper: 320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm x 457 mm, 330 mm x 483 mm, A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5, A5R, A6R, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, STMTR, EXEC, 8K, 16KR, 16K
POD Deck Lite-C:320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm x 457 mm, 330 mm x 483 mm, A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, STMTR, EXEC, 8K, 16KR, 16K

Precaucions relacionades amb el paper

No utilitzeu els següents tipus de paper
Si ho feu, es poden produir encallaments o altres problemes d'impressió.
Paper arrugat o amb plecs
Paper enrotllat o corbat
Paper estripat
Paper humit
Paper molt fi
Paper palla de baix gramatge
Paper imprès amb una impressora de transferència tèrmica
El revers d'un paper on s'ha imprès amb una impressora de transferència tèrmica
Paper de molta textura
Paper brillant
Quan utilitzeu paper
Utilitzeu només paper que s'hagi adaptat completament a l'entorn en el qual s'hagi instal·lat aquest equip. Si utilitzeu paper que s'ha emmagatzemat amb una temperatura i humitat diferents, pot ser que es produeixin encallaments de paper o que la qualitat d'impressió sigui deficient.
Manipulació i emmagatzematge del paper
Recomanem utilitzar el paper tot just després de traure'l del paquet original. Torneu a col·locar el paper restant al paquet original i deseu-lo sobre una superfície plana.
Deseu el paper embolicat amb l'embalatge original per protegir-lo d'ambients humits o secs.
No deseu el paper de manera que es pugui corbar o plegar.
No deseu el paper verticalment ni apileu massa paper.
No deseu el paper en un lloc exposat a llum directa del sol ni en ambients molt humits o secs o amb canvis bruscos de temperatura o humitat.
Quan imprimiu en paper que hagi absorbit humitat
És possible que surti vapor per l'àrea de sortida del paper o que es formin gotes d'aigua a l'àrea de sortida del paper. No hi ha res d'inusual en aquests fets, que es produeixen quan la humitat del paper s'evapora a causa de la calor que es genera en fixar el tòner (és més probable que passi en habitacions més fresques).

Paper admès

Directrius per utilitzar paper preimprès

Precaucions relacionades amb la curvatura del paper

Emmagatzematge del paper imprès amb l'equip

9HKS-03Y