Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU/Booklet Trimmer-G

En instal·lar la "Staple Finisher-AG" o la "Booklet Finisher-AG", podeu fer servir les següents funcions d'acabat.
Classificar
Les impressions es classifiquen en jocs disposats segons l'orde de pàgina del document.

Group
All printouts of the same original page are grouped together into sets.

Offset
Each printout group is shifted in alternating layers.

Staple + Collate
The printouts are collated into sets arranged in page order and stapled (Corner/Double). Podeu plegar i grapar les impressions amb "Booklet Finisher-AG".

Staple + Group
All printouts of the same original page are grouped together into sets and stapled (Corner/Double).

Saddle Fold (Booklet Finisher-AG only)
The printouts are folded into half its size.
CONSELLS
Si instal·leu l'"Puncher Unit-BT" o l'"Puncher Unit-BU" a l'"Staple Finisher-AG" o l'"Booklet Finisher-AG", podeu fer perforacions a les impressions.
Si instal·leu la "Booklet Trimmer-G" a la "Booklet Finisher-AG", podeu retallar el paper de sortida d'enquadernació per alinear la vora del paper. Per a més informació, vegeu el manual de l'usuari de l'"Booklet Trimmer-G".
Si instal·leu "Multi Function Professional Puncher-C" a "Booklet Finisher-AG", podeu fer diferents tipus de perforacions. Per a més informació sobre l'"Multi Function Professional Puncher-C", vegeu el manual d'instruccions de l'"Multi Function Professional Puncher-C".

Vista externa

Booklet Finisher-AG
Staple Finisher-AG

Safata de sortida A

Les impressions es dipositen en aquesta safata. Podeu especificar les funcions amb les quals s'empra la safata configurant les <Opcions de safates de sortida>. <Output Tray Settings>

Tapa superior

Obriu aquesta tapa per treure el paper encallat.

Tapa davantera

Obriu aquesta tapa per treure el paper encallat, eliminar un encallament de grapes a la unitat de grapat i a la unitat de grapat quadern o substituir el cartutx de grapes. Si s'ha instal·lat la Puncher Unit-BT o la Puncher Unit-BU, obriu-la per llençar les restes de perforació.

Safata de quaderns (només Booklet Finisher-AG)

Les impressions amb grapat de quadern es dipositen en aquesta safata.

Safata de quaderns auxiliar (només Booklet Finisher-AG)

Ajusteu-la al paper que voleu imprimir amb la safata de quaderns.

Safata de sortida B

Les impressions es dipositen en aquesta safata. Podeu especificar les funcions amb les quals s'empra la safata configurant les <Opcions de safates de sortida>. <Output Tray Settings>

Tapa davantera (unitat d'alimentació intermèdia)

Obriu-la quan traieu els papers encallats.
Les safates de sortida A i B alineen el paper d'impressió amb les dues guies d'alineació. Podeu ajustar la posició d'aquestes guies. Per obtenir més informació, <Acció d'ajust> <Ajust alineació de safata A d'unitat d'acabat>/<Ajust alineació de safata B d'unitat d'acabat>.
Quan el Long Sheet Tray-B està connectat amb la safata multiús, connecteu la safata de sortida auxiliar a la Safata de Sortida A.

Vista interna

Booklet Finisher-AG
Staple Finisher-AG

Safata de restes de perforació (Puncher Unit-BT, Puncher Unit-BU)

Traieu-la per retirar les restes de perforació. Eliminació de les Restes de Perforació (Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG)

Unitat grapadora de quaderns (només Booklet Finisher-AG)

Traieu-la per retirar el paper encallat, eliminar un encallament de grapes a la unitat grapadora de quadern o substituir el cartutx de grapes.

Safata de restes de grapat

Traieu-la per retirar les restes de grapat. Eliminació de les Restes de Grapes (Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG)
Selecció de la posició de grapat
Perforacions
Per obtenir informació sobre les mides de paper que es poden utilitzar per Grapar, Grapar quadern, Perforar i Plec quadern, vegeu Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG.
Per substituir el cartutx de grapes de la unitat grapadora o la unitat grapadora de quaderns, vegeu Càrrega de grapes (Opcional).
Per saber com eliminar un encallament de paper o de grapes, vegeu Eliminació d'encallaments de paper i Eliminació d'encallaments de grapes (opcional).
És possible que no s'admeti el nombre màxim de fulls que es poden enquadernar, en funció del tipus de paper. En aquest cas, canvieu el tipus de paper o reduïu el nombre de fulls per enquadernar.
Classificar i agrupar
Si seleccioneu <Desplaçar> juntament amb la funció de classificar o agrupar, cada grup d'impressió es desplaça.
Les safates de sortida baixen a mesura que s'acumula paper. Un cop una safata de sortida arriba al límit d'apilament, les següents impressions es dipositen automàticament a una altra safata disponible. Si totes les safates disponibles han arribat al límit d'apilament, la impressió s'atura. Traieu tot el paper de les safates de sortida per reprendre la impressió.
Grapadores
Si feu servir el mode Grapar, no traieu la pila de paper de la safata durant el treball. Feu-ho quan el treball s'hagi completat.
El missatge <Carregueu grapes a la unitat grapadora.> indica que gairebé no queden grapes. Per continuar, substituïu el cartutx de grapes.
Si una safata arriba al límit de posició més baixa, la impressió s'atura temporalment. Traieu tot el paper de la safata de sortida per reprendre la impressió.
Grapar quadern
La precisió dels plecs pot variar en funció del tipus de paper i el nombre de fulls.
9HKS-036