<Opcions de sortida de paper>

Especifiqueu les opcions de sortida de paper que són comunes a totes les funcions.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element marcat amb un asterisc (*)
Només apareix si teniu l'opció instal·lada.

<Output Tray Settings> *

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de sortida de paper>
Podeu establir la safata de sortida per a cada funció. Especificació de la safata de sortida del paper imprès
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de safates de sortida>
<Safata A>: <Còpia>, <Fitxers desats>, <Impressora>, <Rebre>, <Altres>, <IP Fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
<Safata B>: <Còpia>, <Fitxers desats>, <Impressora>, <Rebre>, <Altres>, <IP Fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
<Safata C>: <Còpia>, <Fitxers desats>, <Impressora>, <Rebre>, <Altres>, <IP Fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
<Safata D>*1: <Còpia>, <Fitxers desats>, <Impressora>, <Rebre>, <Altres>, <IP Fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
No
A
Settings/Registration Basic Information
*1 Pot no aparèixer per a alguns models.

<Mode d'alt volum d'apilament> *

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de sortida de paper>
Si la vostra màquina té diverses safates de sortida, i disposa d'una unitat d'acabat, podeu fixar les opcions de designació de safates.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mode d'alt volum d'apilament>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
Si el <Mode d'alt volum d'apilament> està establert en <On>, l'ordre de sortida de la Safata B s'estableix en <1> per tal que no es canviï la prioritat a la Safata B.
Si <Mode d'alt volum d'apilament> es canvia de <On> a <Off>, no es modifica l'ordre de sortida. <Output Tray Settings>
El <Mode d'alt volum d'apilament> no es pot establir mentre copieu o imprimiu.
Si el <Mode de funcions limitades> per a una unitat d'acabat està establert en <On>, el <Mode d'alt volum d'apilament> no està disponible.
Si s'ha establert un mode d'Acabat, la safata de sortida baixa a mida que augmenta la quantitat de paper que s'hi diposita. Un cop una safata de sortida arriba al límit d'apilament, les següents impressions es dipositen automàticament a una altra safata disponible. Si totes les safates disponibles han arribat al límit d'apilament, la impressió s'atura temporalment. Traieu tot el paper dipositat a les safates. Les safates pugen i es reprèn la impressió.

<Desplaçar treballs> *

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de sortida de paper>
Aquesta opció us permet desplaçar la sortida de cada treball quan s'imprimeixin diversos treballs consecutius.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Desplaçar treballs>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Jobs>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de sortida de paper>
Aquesta opció us permet inserir el paper especificat a l'inici de cada treball quan s'imprimeixin diversos treballs consecutius.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Separador de treballs entre treballs>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Canviar> (Seleccionar l'origen del paper)
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Copies>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de sortida de paper>
Aquesta opció us permet inserir el paper especificat per a cada nombre de jocs de còpies per dividir els jocs. Si establiu aquesta opció, el paper s'insereix quan s'imprimeix amb Classificar (per jocs), Desplaçar o Grapar.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Separador de treballs entre còpies>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Còpies> (d'1 a 10 a 9999)
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Canviar> (Seleccionar l'origen del paper)
No
C
Settings/Registration Basic Information
No podeu inserir un full separador de treballs entre jocs de còpies en els casos següents: Tingueu en compte que les funcions i els papers disponibles varien en funció del model i de les opcions instal·lades.
Si feu servir el mode Agrupar, Quadern, Grapar quadern o Plegar.
Si feu servir separadors.

<Mides de paper diferents per a safata sortida> *

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de sortida de paper>
Podeu dipositar papers de diferent mida en una mateixa safata de sortida de la unitat d'acabat.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mides de paper diferents per a safata sortida>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
Si s'han establert els modes Originals diferent mida i Grapar, les impressions es grapen i es classifiquen, independentment de les diferents mides de paper.
Si establiu <Mides de paper diferents per a safata sortida> en <Off>, és possible que la impressora s'aturi quan aparegui el missatge <Traieu el paper de la safata de sortida.>. Per reprendre la impressió, traieu tot el paper de la safata de sortida.
És possible que es dipositin diferents mides de paper a la mateixa safata de sortida si queda poc paper a la safata, encara que establiu l'opció <Mides de paper diferents per a safata sortida> en <Off>.

<Alinear impr. paper dif. mides (amplades dif.)> *

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de sortida de paper>
Podeu seleccionar si s'ha d'alinear el paper d'impressió segons la seva amplada quan utilitzeu paper d'amplada diferent per a imprimir.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Alinear impr. paper dif. mides (amplades dif.)>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
Si utilitzeu paper d'una mida inferior a STMTR, el paper d'impressió no es pot alinear.
Si establiu l'opció <Alinear impr. paper dif. mides (amplades dif.)> en <On>, l'equip suspèn automàticament el treball d'impressió quan s'imprimeix paper d'amplada diferent perquè pugueu retirar el paper d'impressió.
Quan l'opció <Alinear impr. paper dif. mides (amplades dif.)> està establerta en <On>, la impressió s'atura temporalment si totes les safates de sortida disponibles han arribat al límit d'apilament. Si traieu el paper d'impressió de les safates, les safates pugen i es reprèn la impressió.
Fins i tot si l'opció <Alinear impr. paper dif. mides (amplades dif.)> està en <Off>, podeu alinear el paper d'impressió si utilitzeu paper de la mateixa amplada.

<Expulsió de separadors no processats>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de sortida de paper>
Podeu establir si voleu expulsar el paper separador sobrant que no es va utilitzar.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Expulsió de separadors no processats>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si l'opció <Expulsió de separadors no processats> s'estableix en <On>, s'expulsaran de l'equip els fulls sobrants de separadors que no siguin necessaris per al treball.
Exemple: Si se selecciona un nombre de <5> separadors i l'equip calcula que calen set fulls per al treball d'impressió, heu de preparar dos jocs de fulls de separadors, cadascun amb cinc separadors (10 en total). Per tant, si l'equip només utilitza set fulls de separadors, en quedaran tres.

<Acció quan hi ha massa fulls per grapar> *

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de sortida de paper>
Podeu especificar el procediment que s'ha de dur a terme quan hi ha massa fulls per grapar.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Acció quan hi ha massa fulls per grapar>
<Cantonada/doble>: <Imprimir sense grapar>, <Cancel·lar impressió>
<Grapar quadern>: <Imprimir sense grapar>, <Cancel·lar impressió>
<Eco (sense grapes)>: <Imprimir sense grapar>, <Cancel·lar impressió>
No
No
B
Settings/Registration Basic Information
Per obtenir informació sobre com imprimir amb separadors, vegeu Acabat amb la grapadora.

<Permetre desplaçament per treb. impressió un sol full> *

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de sortida de paper>
Si especifiqueu <On> en aquesta opció, podeu generar treballs d'impressió d'una pàgina amb el desplaçament del full en les situacions següents:
El desplaçament s'especifica quan es rep el treball
La impressió de diverses còpies s'especifica quan es rep el treball
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Permetre desplaçament per treb. impressió un sol full>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció està desactivada per als treballs de còpia.
9HKS-0S5