Càrrega de sobres

Carregueu els sobres al calaix de paper o a la safata multiús. Quan imprimiu en sobres, per tal d'evitar encallaments de paper i arrugues, assegureu-vos d'allisar qualsevol curvatura dels sobres abans de carregar-los. També heu de parar atenció amb l'orientació dels sobres i comprovar quina cara està cap amunt.
En aquesta secció es descriu la manera com es carreguen els sobres amb l'orientació correcta, a més dels procediments que cal seguir abans de carregar sobres. Per obtenir una descripció del procediment general per carregar sobres al calaix de paper o a la safata multiús, vegeu Mètode de càrrega de paper bàsic.
També podeu carregar transparències al POD Deck Lite-C opcional. POD Deck Lite-C/Paper Deck Unit-E
A continuació es mostren les combinacions del calaix i l'accessori d'alimentador de sobres necessàries per carregar sobres. Equips opcionals
Calaix de paper: Envelope Feeder Attachment-F*
POD Deck Lite-C*: Envelope Feeder Attachment-G*
* Opcional

Abans de carregar sobres

Seguiu el procediment descrit a continuació per preparar els sobres abans de carregar-los.
No utilitzeu sobres amb adhesiu a la solapa, perquè l'adhesiu es podria fondre amb l'escalfor i la pressió de la unitat de fixació.
Els sobres es poden arrugar, en funció del tipus de sobre o les condicions del lloc on estan desats, com ara ambients amb molta humitat.
Poden aparèixer ratlles si els sobres se superposen.
1
Alliseu qualsevol curvatura.
Agafeu uns cinc sobres. Abanyeu bé els sobres, alliseu qualsevol curvatura i, a continuació, afluixeu les zones rígides, com els quatre cantons, els quatre costats i les parts enganxades.
Repetiu aquest pas cinc cops per a cada conjunt de cinc sobres.
2
Alliseu els sobres i traieu l'aire que hi pugui haver.
Col·loqueu els sobres en una superfície plana i moveu les mans en la direcció de les fletxes per treure'n l'aire.
Repetiu aquest pas cinc cops per a cada conjunt de cinc sobres.
3
Feu pressió sobre els quatre costats.
Feu pressió amb fermesa sobre els quatre costats. Sobretot, feu pressió sobre la cara en la direcció en què els sobres entraran a l'alimentador. Feu pressió amb fermesa per tal que la solapa quedi plana.
Si no hi feu pressió, es podria produir un encallament de paper. Si passa, feu pressió amb fermesa sobre els quatre costats de cada sobre.
4
Alineeu els sobres sobre una superfície plana.
Comproveu que no s'hagin col·locat sobres sota la solapa del sobre, ni dalt ni avall.

Càrrega de sobres al calaix de paper

1
Instal·leu Envelope Feeder Attachment-F al calaix de paper.
Prepareu l'accessori Envelope Feeder Attachment-F.
Retireu l'accessori Envelope Feeder Attachment-F carregat al calaix de paper.
Per instal·lar l'accessori Envelope Feeder Attachment-F, alineeu les parts que sobresurtin de l'accessori Envelope Feeder Attachment-F amb els orificis del receptor de paper ubicat a la part inferior del calaix de paper.
Quan carregueu Kakugata 2, Nagagata 3 o ISO-C5 no cal instal·lar l'accessori Envelope Feeder Attachment-F.
Quan no utilitzeu l'accessori Envelope Feeder Attachment-F, deseu-lo a l'àrea d'emmagatzematge del calaix.
2
Ajusteu la posició de les guies del paper.
3
Carregueu els sobres.
Carregueu els sobres tal com s'indica a continuació, amb l'anvers dels sobres (el costat sense zones per enganxar) cara avall. Carregueu 50 sobres alhora.
Yougatanaga 3, ISO-C5, Monarch, DL, COM10 No.10
Tanqueu les solapes i carregueu els sobres de manera que les solapes quedin orientades cap a l'extrem de l'equip.
Nagagata 3 i Kakugata 2
Carregueu els sobres de manera que les solapes quedin orientades cap a la part esquerra de l'equip.
Per canviar l'orientació dels sobres, tanqueu les solapes i carregueu els sobres de manera que les solapes quedin orientades cap a la dreta.
És possible que els sobres no s'introdueixin correctament si no s'han carregat en línia recta.
No imprimiu al revers (la cara engomada) dels sobres.
Si els sobres no es poden alimentar normalment, si es produeix un encallament de paper o si els sobres s'arruguen, doblegueu les solapes dins dels sobres o gireu els sobres i carregueu-los.
Rotació de 180 graus
Nagagata 3 i Kakugata 2
No. 10(COM10), ISO-C5, DL, Monarch, Yougatanaga 3
Rotació de 90 graus
Si la solapa es doblega o es produeix un encallament de paper amb la mida personalitzada de 98 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm
Quan imprimiu, comproveu que l'orientació del paper carregat coincideixi amb l'orientació mostrada a la pantalla de configuració del controlador de la impressora. Per obtenir més informació, vegeu l'ajuda en línia.
Si copieu als sobres, gireu l'original abans de col·locar-lo.
Si gireu la ISO-C5 90 graus, establiu 229 x 162 mm per mida personalitzada abans de realitzar una impressió.
4
Deseu el tipus de sobre.
5
Canvieu l'etiqueta de la mida de paper del calaix com calgui.

Càrrega de sobres a la safata multiús

Carregueu els sobres tal com s'indica a continuació, amb l'anvers dels sobres (el costat sense zones per enganxar) cara amunt (recomanat).
Yougatanaga 3, ISO-C5, Monarch, DL, COM10 No.10
Tanqueu les solapes i carregueu els sobres de manera que les solapes quedin orientades cap a l'extrem de l'equip.
Nagagata 3 i Kakugata 2
Carregueu els sobres de manera que les solapes quedin orientades cap a la part dreta de l'equip.
Si els sobres no es poden alimentar normalment, si es produeix un encallament de paper o si els sobres s'arruguen, doblegueu les solapes dins dels sobres o gireu els sobres i carregueu-los.
Rotació de 180 graus
Nagagata 3 i Kakugata 2
Quan imprimiu, comproveu que l'orientació del paper carregat coincideixi amb l'orientació mostrada a la pantalla de configuració del controlador de la impressora. Per obtenir més informació, vegeu l'ajuda en línia.
Quan imprimiu, comproveu que l'orientació del paper carregat coincideixi amb l'orientació mostrada a la pantalla de configuració del controlador de la impressora. Per obtenir més informació, vegeu l'ajuda en línia.
Si gireu la ISO-C5 90 graus, establiu 229 x 162 mm per mida personalitzada abans de realitzar una impressió.
Assegureu-vos que la pila de paper no sobrepassi la línia de límit de càrrega (). Si els sobres no entren a l'alimentador correctament, encara que s'hagin preparat d'acord amb el procediment, carregueu-los per separat a la safata multiús en lloc de carregar alhora diversos fulls.
No imprimiu al revers dels sobres (la cara amb adhesiu).
Quan utilitzeu Kakugata 2, si els sobres s'arruguen, plegueu i inseriu les solapes dins de cada sobre i carregueu els sobres amb la vora llarga orientada cap a l'equip.
9HKS-00Y