Càrrega de paper

L'origen del paper que s'ha d'utilitzar i el mètode de càrrega de paper que s'ha de seguir poden variar en funció del tipus i la mida del paper que utilitzeu. Per obtenir més informació sobre els tipus i les mides de paper disponibles, vegeu Paper admès. Per obtenir resultats d'impressió òptims, assegureu-vos d'especificar la mida i el tipus de paper que es carregui. Especificació de la mida i el tipus de paper
Abans d'utilitzar qualsevol tipus de paper, confirmeu les precaucions relacionades amb el paper i la manera correcta de guardar-lo. Paper admès
Si carregueu paper mentre encara n'hi ha podria fer que es detectés una alimentació de diversos fulls o es podria produir un encallament de paper. Si encara hi ha paper, es recomana esperar fins que s'hagi esgotat abans de carregar-ne més.
No carregueu alhora mides o tipus de paper diferents.
9HKS-00W